Kolbianum – spełnione marzenie ojca Maksymiliana

Św. Maksymilian pragnął, aby czciciele Matki Bożej poznawali Ją coraz bardziej również poprzez studia, naukę, aby mogli potem zdobytą wiedzą dzielić się z innymi. W roku 1933, płynąc z Japonii do Polski w liście do o. Antonio Vivody pisał: „Jeśli Niepokalana zechce – założymy Akademię Maryjną, aby w niej studiować, wykładać, publikować na cały świat, Kim jest Niepokalana. Może z doktoratem z mariologii. Jest to pole jeszcze mało znane, a tak konieczne do życia praktycznego, dla nawracania i uświęcenia dusz”.

Po 76 latach marzenie O. Maksymiliana zostało spełnione. W 2009 r. powstał w Niepokalanowie Instytut Maryjno-Kolbiański „Kolbianum”, który w 2010 r. został włączony w struktury Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i rozpoczął działalność naukowo-dydaktyczną jako Centrum Studiów Mariologicznych UKSW „Kolbianum” w Niepokalanowie.

Instytut „Kolbianum” został powołany do istnienia decyzją Kapituły Nadzwyczajnej Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w roku 2007.