Licencjat kanoniczny

TEZY DLA STUDENTÓW III ROKU NA EGZAMIN LICENCJATA KANONICZNEGO Z TEOLOGII Z ZAKRESU MARIOLOGII Prorockie zapowiedzi Matki Pana w Starym Testamencie Maryja w pismach Świętego Jana Maryja w nauce Wschodnich Ojców Kościoła Boże Macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny Wieczyste Dziewictwo Najświętszej Maryi Panny Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny Nauczanie o Maryi Soboru Watykańskiego II Kult Najświętszej Maryi Panny w tradycji Kościoła Zachodniego Maryja w dziele ewangelizacji i w katechezie Znaczenie sanktuariów maryjnych i pielgrzymek w życiu Kościoła Ruchy i stowarzyszenia maryjne. Ich charakterystyka i rola w życiu Kościoła Maryja w pobożności ludowej Nauczanie o kobiecie współczesnego Nauczycielskiego Urzędu Kościoła Najważniejsze objawienia...