Dlaczego Kolbianum

Instytut „Kolbianum” – to 11 lat działalności naukowej, wielu absolwentów studiów podyplomowych, kursu „Studium Mariologii”, ale też 16 doktorów teologii z zakresu mariologii i ok. 50 rozpoczętych przewodów doktorskich. To także wiele zorganizowanych konferencji naukowych, sympozjów oraz 2 serie wydawnicze: „Bibliotheca Kolbiana”
i „Bibliotheca Kolbiana – Monografie”.

Instytut „Kolbianum” – to miejsce, które przyciąga studentów z różnych stron Polski
a nawet z zagranicy, z takich krajów jak: Białoruś, Ukraina, Kazachstan, Słowacja, Szwajcaria, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Filipiny, Japonia. Każdy z nich pragnie przez studiowanie jeszcze bardziej poznać i pokochać Maryję aby móc potem mówić o niej w swoim kraju.

Zajęcia odbywają się w Instytucie Maryjno-Kolbiańskim „Kolbianum” znajdującym się na terenie Klasztoru OO. Franciszkanów w Niepokalanowie. Nie można sobie wymarzyć lepszego miejsca na zgłebianie wiedzy mariologicznej i poznawanie Matki Bożej, jak nie u Niepokalanej i św. Maksymiliana.

Instytut „Kolbianum” oferuje ciekawą tematykę studiów:

 • Maryja w Piśmie Świętym;
 • Maryja w nauce Ojców Kościoła;
 • Maryja w nauczaniu Kościoła;
 • Rozwój kultu maryjnego i doktryny maryjnej w historii;
 • Maryja w liturgii;
 • Maryja w duchowości chrześcijańskiej;
 • Maryja w tradycji i duchowości polskich zakonów (męskich i żeńskich);
 • Mariologia polska;
 • Nauczanie maryjne Jana Pawła II;
 • Kult maryjny w różnych wyznaniach chrześcijańskich i w islamie (ekumenizm i dialog międzyreligijny);
 • Maryja w pobożności ludowej;
 • Maryja w misji społecznej Kościoła;
 • Maryja w ewangelizacji i katechezie;
 • Maryja i kwestia kobieca;
 • Ikonologia i ikonografia maryjna;
 • Maryja w literaturze;
 • Maryja w muzyce;
 • Fenomen objaień maryjnych;
 • Sanktuaria i pielgrzymki maryjne

Instytut „Kolbianum” daje możliwość:

 • przygotowania kompetentnych wykładowców mariologii dla Seminariów i innych Wyższych uczelni;
 • pogłębienia wiedzy mariologicznej kustoszów sanktuariów maryjnych oraz osób odpowiedzialnych za duszpasterstwo w sanktuariach;