Historia

Niepokalanów jest wyjątkowym miejscem na mapie naszej Ojczyzny. To miejsce naznaczone
jest szczególną obecnością Maryi, założone przez św. Maksymiliana Marię Kolbego i oddane Niepokalanej na Jej wyłączną własność.

  1. Maksymilian pragnął aby czciciele Matki Bożej poznawali Ją coraz bardziej również poprzez studia, naukę, aby mogli potem zdobytą wiedzą dzielić się z innymi. W roku 1933 płynąc z Japonii do Polski w liście do o. Antonio Vivody pisał: „Jeśli Niepokalana zechce – założymy Akademię Maryjną, aby w niej studiować, wykładać, publikować na cały świat, Kim jest Niepokalana. Może z doktoratem z mariologii. Jest to pole jeszcze mało znane, a tak konieczne do życia praktycznego, dla nawracania i uświęcenia dusz”.

Po 76 latach marzenie O. Maksymiliana zostało spełnione. W 2009 r. powstał w Niepokalanowie Instytut Maryjno-Kolbiański „Kolbianum”, który w 2010 r. został włączony w struktury Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i rozpoczął działalność naukowo-dydaktyczną jako Centrum Studiów Mariologicznych UKSW „Kolbianum” w Niepokalanowie.

Instytut „Kolbianum” został powołany do istnienia decyzją Kapituły Nadzwyczajnej Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w roku 2007.

Dnia 12 czerwca 2009 roku Ojciec Prowincjał Mirosław Bartos wraz z Radą Prowincjalną powołał na stanowisko dyrektora Instytutu „Kolbianum” o. prof. Grzegorza Bartosika, a na stanowisko wicedyrektora – o. dra Mirosława Adaszkiewicza. Podczas tego samego posiedzenia Rady Prowincjalnej została podjęta decyzja, aby Prowincja zwróciła się do Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, aby Instytut „Kolbianum” mógł otworzyć Studia Doktoranckie z mariologii w ramach wspomnianego Wydziału Teologicznego.

W czerwcu 2009 roku Rada Wydziału Teologicznego UKSW pozytywnie zaopiniowała prośbę O. Prowincjała i rozpoczęła się procedura przygotowywania wniosków i zatwierdzania ich poprzez poszczególne ciała uczelniane.

Ostatecznie dnia 26 listopada 2009 roku Senat UKSW powołał do Istnienia Ośrodek Naukowo-Badawczy UKSW w Paprotni (Klasztor Niepokalanów), tego samego dnia zostały utworzone na Wydziale Teologicznym w Ośrodku Naukowo-Badawczym w Niepokalanowie studia podyplomowe z Mariologii, a dnia 19 stycznia 2010 roku Rektor UKSW wydał zarządzenie o utworzeniu na Wydziale Teologicznym specjalności „Mariologia” na studiach niestacjonarnych.

Wcześniej dnia 16 października 2009 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Instytutu „Kolbianum”. Poświęcenia i otwarcia dokonał o. Prowincjał dr Mirosław Bartos w obecności Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW ks. prof. Stanisława Dziekońskiego i sekretarza Międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej z Rzymu o. prof. Stefano Cecchin’a.