Kurs „Studium Mariologii” – program nauczania 2023/2024

Wszystkich, którzy parganą skończyć w naszym instytucie kurs „Studium Marilogii”, zapraszamy do zapoznania się z programem na rok akademicki 2023/2024.