Grudzień 14 2018 18:19:00
O Instytucie
  Prawne Podstawy
  Rys historyczny
  Ważne dokumenty
  Dlaczego Mariologia?
  Biuletyn Kolbianum
  Kontakt
Studia Doktoranckie
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Praktyki dydaktyczne
  Seminaria doktoranckie
  Egzamin licencjacki
  Czasopisma punktowane
  Przewód doktorski
  Rozpoczęte przewody doktorskie
  Nasi Doktorzy
Studia Predoktoranckie Podyplomowe
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Praktyki dydaktyczne
Studia Podyplomowe
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
Kurs-Studium Mariologii
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Plan zajęć
Strefa Studenta
  Sekretariat
  Terminarz Studiów 2018/2019
  Stypendia
  Zakwaterowanie
  Maryja w Muzyce
  Facebook
Artykuły: Strefa Studenta


Zakwaterowanie

OPŁATY ZA POBYT W DOMU PIELGRZYMA


Stypendia

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA UKSW


Szczegóły na stronie internetowej: http://www.dpm.uksw.edu.pl/


Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW (pok. 002 i 003 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3) od  5 września 2017 do 10 października 2017 przyjmuje interesantów w następujących godzinach:

poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa: 8.00 - 14.00 (przerwa: 12.10 - 12.30)
czwartek, piątek: 10.00 - 15.00 (przerwa: 12.10 - 12.30)
        sobota (zjazdy): 10.00 - 14.00 (przerwa: 12.10 - 12.30)

 

 

Terminy składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i doktorantów

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych przypada od 5 września do 10 października 2017r.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów  i stypendium dla najlepszych doktorantów  przypada od 5 września do 15 października 2017r.

Wnioski o zapomogę można składać od 1 października 2017r. do 30 września 2018r.

Wnioski złożone po tych terminach rozpatrywane będą od miesiąca następującego po złożeniu wniosku

UWAGA STUDENCI

Przypominamy, że rejestracja wniosków odbywa się przez system USOSweb, po jego zarejestrowaniu, wniosek w formie papierowej wraz z dokumentami należy dostarczyć do DPMS

Ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 002, 003

 


DZIAŁ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW ZAPRASZA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW DO PUNKTU INFORMACYJNEGO OD 1 WRZEŚNIA 2017

W Punkcie Informacyjnym dowiesz się na jaką pomoc materialną możesz liczyć oraz w jaki sposób ubiegać się o nią.

Punkt Informacyjny będzie mieścił się w budynku 23 pok.003 przy ul.Wójcickiego 1/3.

 

 


Terminy zjazdów 2017/2018

Sesje dydaktyczne:

I - 9-14 października 2017 r.

II - 20-25 listopada 2017 r.

III - 19-24 lutego 2018 r.

 

Sesja egzaminacyjna:

IV - 11-13 czerwca 2018 r.


Dokumenty do pobrania

Podanie o uznanie pracy magisterskiej za licencjacką


Zakwaterowanie

Podczas każdego zjazdu w "Kolbianum" istnieje możliwość skorzystania z noclegów i posiłków w Domu Rekolekcyjnym w Niepokalanowie.

Rezerwacja noclegów i posiłków -> pod nr telefonu: 46/ 864 21 61

 

I ZJAZD (09.10-15.10.2016)

OPŁATY ZA POBYT W DOMU PIELGRZYMA

Opłata za całość pobytu: nocleg i wyżywienie (5 dni) od kolacji w niedzielę 9 października do kolacji w piątek 14 października 2016 (także dla tych, którzy zostają do śniadania w sobotę 15 października 2016:

 

Pokój jednoosobowy bez łazienki: 250 PLN

Pokój 2 osobowy: 300 PLN

Pokój 1 osobowy z łazienką: 450 PLN

 

W pozostałych przypadkach – nocleg w pojedyncze dni lub same posiłki – według taryfy obowiązującej w Domu Pielgrzyma.


Mariologiczne Koło Naukowe

MARIOLOGICZNE  KOŁO  NAUKOWE 

 

Mariologiczne Koło Naukowe [MKN] działa w Instytucie Maryjno-Kolbiańskim ”Kolbianum” w Niepokalanowie - Centrum Studiów Mariologicznych UKSW „Kolbianum”. 

MKN skupia studentów Studiów Doktoranckich z Teologii ze specjalnością: Mariologia oraz studentów Studiów Podyplomowych z Mariologii.

Koło zostało założone przez doktorantów Mariologii 18 października 2012 roku.

Naukowym Opiekunem Mariologicznego Koła Naukowego został Prodziekan Wydziału Teologicznego o. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv, który jest Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Mariologicznego i Dyrektorem Centrum Studiów Mariologicznych UKSW
w Niepokalanowie.

Na mocy decyzji Walnego Zgromadzenia z dnia 5 października 2015 r. członkami Zarządu Mariologicznego Koła Naukowego zostali wybrani:

1. Marzena Szczepkowska - przewodnicząca MKN
2. ks. Piotr Brzeski - w-ce przewodniczący MKN do spraw naukowych
3. ks. Mateusz Micek - w-ce przewodniczący MKN do spraw promocji
4. Renata Wnuk - w-ce przewodnicząca MKN do spraw finansów
5. Piotr Kowalczyk - sekretarz i skarbnik MKN

MKN obecnie liczy 69 członków (w tym kilku Absolwentów). Działalność koła rozwija się poprzez aktywność naukową i popularnonaukową, a także podczas wydarzeń naukowo-integracyjnych.

MKN podejmuje także przedsięwzięcia mające na celu popularyzowanie wiedzy mariologicznej.

Członkowie MKN czynnie biorą udział w Ogólnopolskich i Międzynarodowych Konferencjach Maryjno–Kolbiańskich w Niepokalanowie, w naukowych Ogólnopolskich Sympozjach Mariologicznych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne, a także w Międzynarodowych Kongresach Mariologicznych.

Planujemy organizowanie naukowych spotkań mariologicznych, podczas których mogą zaprezentować się członkowie MKN, jak również wszyscy zainteresowani osobą Maryi. Spotkania połączone będą z krótkimi prelekcjami oraz przewidzianymi przerwami integracyjnymi.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

 

SPRAWOZDANIE

23 kwietnia z inicjatywy Mariologicznego Koła Naukowego, Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego „Kolbianum” w Niepokalanowie oraz Wyższego Seminarium Duchownego i Instytutu Teologicznego Archidiecezji Lwowskiej odbyło się we Lwowie - Brzuchowicach sympozjum
o Miłosierdziu Bożym pt. „Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę…”. Międzynarodowa konferencja naukowa została poprzedzona Eucharystią
pod przewodnictwem J.E. Ks. Arcybiskupa M. Mokrzyckiego.

Spotkania konferencyjne prowadzili: Ks. dr Jacek Uliasz – Dyrektor Instytutu Teologicznego oraz o. dr hab. Paweł Warchoł – Wicedyrektor  Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego „Kolbianum” w Niepokalanowie, zarazem opiekun naukowy Konferencji.

W pierwszej części  p. dr Monika Waluś przedłożyła zagadnienie Miłosierdzia Boga zawarte
w tekstach Biblii; o obecności Maryi w 1050-letniej historii chrześcijaństwa w Polsce mówił
o. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik; tematem Miłosierdzia w nauczaniu św. Jana Pawła II zajął się ks. mgr Mariusz Dydak, natomiast mgr Marzena Szczepkowska przedstawiła Maryję, jako znak Bożego Miłosierdzia wobec kobiet i świata.

Z wielkim zainteresowaniem spotkała się relacja ks. Wiaczesława Dorosza, dyrektora „Caritas” Archidiecezji Lwowskiej o dziełach miłosierdzia podejmowanych właśnie w tej Archidiecezji, zwłaszcza wobec dzieci – ofiar przemocy wojennej.

Druga część Konferencji obejmowała referaty: o. dr hab. Pawła Warchoła o Miłosierdziu Boga w posłudze Kościoła; ks. mgr Marcina Stanisławskiego pt. Kapłan-szafarz Miłosierdzia
w „Dzienniczku” s. Faustyny
; s. mgr Zofii Tomaszewskiej o dziele o. Domenico Labellarte w służbie Bożego Miłosierdzia oraz o. mgra Norberta Siwińskiego o Miłosierdziu w Pismach
św. Antoniego Padewskiego.

Poza częścią naukową uczestnicy lwowskiej Konferencji mieli możliwość zwiedzenia miasta oraz okolic, w tym Ławry w Poczajewie, oraz pozostałości zamków w Olesku, Podhorcach
i Krzemieńcu.

Dzięki gospodarzowi miejsca – ks. Piotrowi Brzeskiemu, Rektorowi Seminarium Archidiecezji Lwowskiej, studentowi IV roku Mariologii, czuliśmy się we Lwowie jak w domu.
Serdecznie za to dziękujemy!

 

                                                                                                      Marzena Szczepkowska

                                                                                   przewodnicząca Mariologicznego Koła Naukowego

 Terminarz studiów 2016/2017

W roku akademickim 2016/2017 sesje dydaktyczno-egzaminacyjne odbedą się w następujących terminach:

Sesje dydaktyczne:

I -10-15 października 2016r.

II - 21-26 listopada 2016r.

III - 20-25 lutego 2017r.

 

Sesja egzaminacyjna:

IV - 5-8 czerwca 2017r.


Sekretariat

    SEKRETARIAT:

 

Czynny jest  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00


*Podczas zjazdów dydaktycznych  sekretariat czynny jest od poniedziałku do piatku  godz. 8.00-18.30

 


 

         P. Monika Adaszkiewicz

         tel. 664 158 928

         e-mail: kolbianum@gmail.com

 

 

 


Wykłady z muzyki

001 Salve Regina, for chorus [mp3]http://www.kolbianum.franciszkanie.pl/muzyka/001.mp3[/mp3]
002 Stabat  Mater for solo voices, chorus & orchestra, Op 53, M 60- No. 1, Stała Matka bolejąca [mp3]http://www.kolbianum.franciszkanie.pl/muzyka/002.mp3[/mp3]
003 Stabat Mater for solo voices, chorus & orchestra, Op 53, M 60- No. 2, I kogóż widząc tak cierpiąca' [mp3]http://www.kolbianum.franciszkanie.pl/muzyka/003.mp3[/mp3]


Facebook

Instytut Kolbianum istnieje również na FACEBOOKU


Koła Naukowe

MARIOLOGICZNE  KOŁO  NAUKOWE

 


Mariologiczne Koło Naukowe [MKN] działa w Instytucie Maryjno-Kolbiańskim ”Kolbianum” w Niepokalanowie - Centrum Studiów Mariologicznych UKSW „Kolbianum”. 

MKN skupia studentów Studiów Doktoranckich z Teologii ze specjalnością: Mariologia oraz studentów Studiów Podyplomowych z Mariologii.

Koło zostało założone przez doktorantów Mariologii 18 października 2012 roku.


Zakwaterowanie

Podczas każdego zjazdu w "Kolbianum" istnieje możliwość skorzystania z noclegów i posiłków w Domu Rekolekcyjnym w Niepokalanowie.

Rezerwacja noclegów i posiłków -> pod nr telefonu: 46/ 864 21 61

 

OPŁATY

Opłata za całość pobytu (nocleg i wyżywienie przez 5 dni) od kolacji w niedzielę do kolacji w piątek wynosi:

  • 300 zł za pokój 2-osobowy
  • 400 zł za pokój 1-osobowy

Starosta Roku

Starosta

To ważna i potrzebna na każdym roku osoba. Jest pierwszym reprezentantem i strażnikiem interesów studentów danego roku, odpowiada za zarządzanie jego sprawami.
Starosta sprawuje swoją funkcję w oparciu o ukształtowany w tradycji uniwersyteckiej zwyczaj. Funkcja ta jest wbrew pozorom bardzo odpowiedzialna i dlatego ważnym jest, aby do jej pełnienia wybrać odpowiednią osobę. Starosta wybierany jest przez ogół studentów swojego roku, na pierwszym roku studiów i zazwyczaj pełni swoją funkcję do końca studiów. Starosta odpowiada jedynie przed ogółem studentów swojego roku i tylko przez nich może być odwołany.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Biblioteka
  Informacje
  Godziny pracy
  Kontakt
  Zbiory
Działalnośc naukowa
  Bibliotheca Kolbiana
  Bibliotheca Kolbiana.Monografie
  Konferencje i Sympozja
  2009
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  Mariologiczne Koło Naukowe
Wygenerowano w sekund: 0.02 441,977 unikalne wizyty