Maja 13 2021 21:01:10
O Instytucie
  Prawne Podstawy
  Rys historyczny
  Ważne dokumenty
  Dlaczego Mariologia?
  Biuletyn Kolbianum
  KONTAKT
Studia Doktoranckie-brak zapisów
  Informacje ogólne
  Seminaria doktoranckie
  Czasopisma punktowane
  Przewód doktorski
  Rozpoczęte przewody doktorskie
  Nasi Doktorzy
Podyplomowe Studia Mariologii (Licencjat Kanoniczny)
  Informacje ogólne
  REKRUTACJA 2020
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Praktyki dydaktyczne
  Licencjat Kanoniczny-egzamin
Kurs Ad lauream (doktorancki)
  Informacje ogólne
  Program nauczania
  Plan zajęć
Podyplomowe Studia Mariologii
  Informacje ogólne
  REKRUTACJA 2020
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
Kurs-Studium Mariologii
  Informacje ogólne
  REKRUTACJA 2020
  Opłaty
  Plan zajęć
Strefa Studenta
  SEKRETARIAT
  TERMINARZ STUDIÓW 2020/2021
  Sesja egzaminacyjna 2020
  Stypendia
  Zakwaterowanie
  Maryja w Muzyce
  Facebook
Artykuły: Podyplomowe Studia Mariologii


Spis wykadw 2016/2017

WYDZIA TEOLOGICZNY

CENTRUM STUDIÓW MARIOLOGICZNYCH „KOLBIANUM”

W NIEPOKALANOWIE

 

Specjalno: Mariologia

STUDIA PODYPLOMOWE

Program nauczania 2016/2017 dla roczników I-II

 

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykadowca

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ects

1.

Maryja w Ewangelii
w. Jana i w Apokalipsie

Ks. prof. dr hab. Janusz Krcido

E

12

1

2.

    Najwitsza Bogurodzica w doktrynie Kocioów Wschodnich

Ks. prof. Henryk Paprocki

E

16

2

3.

Niepokalane Poczcie
i Wniebowzicie NMP

O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik

E

15

1

4.

Mariologia w. Bernarda
z Clairvaux

Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski

E

15

1

5.

Ordzie fatimskie

Ks. prof. KUL dr hab.
Kazimierz Pek

Z

8

1

6.

Rola i kult w. Józefa
w yciu Kocioa

Dr Monika Walu

E

16

2

7

Maryja w religiach niechrzecijaskich

Ks. prof. UKSW dr hab. Leonard Fic

Z

8

1

8.

Ruchy i stowarzyszenia maryjne. Charakterystyka, specyfika i ich rola
w yciu Kocioa

O. dr Mirosaw Adaszkiewicz

K

12

1

9.

Inspiracje maryjne 
w antropologii

O. dr hab. Pawe Warcho

K

12

1

10.

Kobiety w Biblii

Dr. Iwona Zielonka

K

12

1


11.

Praktyki dydaktyczne/wiczenia: Maryjne przesanie Roku 2017

Koordynator: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv

Z

10

1

12.

Konferencja ogólnopolska Kult Niepokalanego Serca Maryi – darem dla wspóczesnego Kocioa
 i wiata

Koordynator: O. dr hab. Pawe Warcho

Z

8

1

E – egzamin; K – Kolokwium; Z – Zaliczenie

Razem godzin: 144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plan zaj-sesja I - 10-15.10.2016r.

PLAN ZAJ - SESJA I - od 10 do 15.10.2016 r.

Rok akademicki 2016/2017

Godziny zaj: 

1)  8,30 - 9,15                                             6)  14,00 - 14,45

2)  9,15 - 10,00                                           7)  14,45 - 15,30

3)  10,30 - 11,15                                         8)  16,00 - 16,45

4)  11,15 - 12,00                                         9)  16,45 - 17,30

5)  12,10 - 12,55                                        10)  17,35 - 18,20

 

Dzie

Godziny

Profesor

 

Przedmiot


Poniedziaek

10.10.2016

1

O. prof. UKSW dr hab.
Grzegorz Bartosik

Niepokalane Poczcie
i Wniebowzicie NMP

2-4

O. dr Mirosaw Adaszkiewicz

Ruchy i stowarzyszenia maryjne

5-7

O. dr hab. Pawe Warcho

Inspiracje maryjne w antropologii

8-10 Dr Monika Walu

Rola i kult w. Józefa w yciu Kocioa

Wtorek

11.10.2016

1-3

Dr Monika Walu

Rola i kult w. Józefa w yciu Kocioa

4-5

Mgr Pawe Wodowski

Szkolenie BHP (dla I roku)

6-8

 O. prof. UKSW dr hab.
Grzegorz Bartosik

Niepokalane Poczcie
i Wniebowzicie NMP

9-10 O. dr hab. Pawe Warcho

Inspiracje maryjne w antropologii

roda

12.10.2016

1-4

Ks. prof. dr hab. Janusz Krcido

Maryja w Ewangelii w. Jana
i w Apokalipsie

5-8

Ks. prof. UKSW dr hab. Leonard Fic

Maryja w religiach niechrzecijaskich

9-10 Dr Iwona Zielonka

Kobiety w Biblii

Czwartek

13.10.2016

1-2

Dr Iwona Zielonka

Kobiety w Biblii

3-8 Ks. prof. Henryk Paprocki

Najwietsza Bogurodzica wdoktrynie Kocioów Wschodnich

9-10

O. dr Mirosaw Adaszkiewicz

Ruchy i stowarzyszenia maryjne

Pitek

14.10.2016

Zgodnie z programem konferencji

Prelegenci

Konferencja ogólnopolska: Kult Niepokalanego Serca Maryi - darem dla wspóczesnego Kocioa i wiata


Rekrutacja 2016

REKRUTACJA 2016

 

Rekrutacj prowadzi:

Dziekanat studiów niestacjonarnych Wydziau Teologicznego UKSW

Gmach gówny UKSW, ul. Dewajtis 5, Warszawa;

pokj 061; tel. 22 561 88 75

e-mail: wtz@uksw.edu.pl

 

przyjcia interesantów:

w poniedziaki i wtorki w godz. 9.00-13.00

w rody w godz. 9.00-15.00

 

Termin skadania dokumentów od 15 czerwca do 30 wrzenia 2016r.

Wykaz dokumentów, które naley zoy oraz blisze informacje na stronie internetowej:

http://www.niestacjonarna.teologia.uksw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=106&Itemid=7

lub

http://www.niestacjonarna.teologia.uksw.edu.pl pod zakadk "Studia" w dziale "Podyplomowe"

lub

na stronie: www.kolbianum.franciszkanie.pl  w dziale "Rekrutacja"Czym s?

Studia te s adresowane do osób,  które posiadaj dyplom ukoczenia studiów wyszych (magisterium lub studia I stopnia – licencjat) z jakiejkolwiek dziedziny, natomiast pragn pogbi swoj wiedz o Najwitszej Maryi Pannie, Jej roli w historii zbawienia, w yciu Kocioa, w yciu duchowym i w rónych dziedzinach naszej kultury. W sposób szczególny adresujemy te studia do kustoszów sanktuariów maryjnych oraz do czonków licznych ruchów, bractw i stowarzysze maryjnych, zwaszcza do moderatorów i animatorów, tak duchownych, jak i wieckich.

             Studia odbywaj si w trybie studiów niestacjonarnych (zaocznych) w formie czterech zjazdów tygodniowych w cigu roku (podobnie jak studia doktoranckie). Studia trwaj 4 semestry i obejmuj 72 godziny wykadowe w semestrze (razem 288 godzin).

             W wikszoci przypadków wykady w ramach studiów doktoranckich i podyplomowych odbywaj si wspólnie.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Biblioteka
  Informacje
  Godziny pracy
  Kontakt
  Zbiory
Działalność naukowa
  Bibliotheca Kolbiana
  Bibliotheca Kolbiana.Monografie
  Konferencje i Sympozja
  2009
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  Mariologiczne Koło Naukowe
Wygenerowano w sekund: 0.01 871,637 unikalne wizyty