Czerwiec 01 2020 10:16:41
O Instytucie
  Prawne Podstawy
  Rys historyczny
  Ważne dokumenty
  Dlaczego Mariologia?
  Biuletyn Kolbianum
  Kontakt
Studia Doktoranckie
  Informacje ogólne
  Seminaria doktoranckie
  Czasopisma punktowane
  Przewód doktorski
  Rozpoczęte przewody doktorskie
  Nasi Doktorzy
Studia Predoktoranckie Podyplomowe
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Praktyki dydaktyczne
  Egzamin licencjacki
Studia Podyplomowe
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
Kurs-Studium Mariologii
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Plan zajęć
Strefa Studenta
  Sekretariat
  Terminarz Studiów 2019/2020
  Sesja egzaminacyjna 2020
  Stypendia
  Zakwaterowanie
  Maryja w Muzyce
  Facebook
Artykuły: Studia Doktoranckie

Sesja egzaminacyjna 2017

 

 SESJA EGZAMINACYJNA 

5-8 czerwca 2017

 

                           05.06.2017 (poniedziaek)             

      godz. 8.30 – 10.30 oraz od 12.00 - Dr Monika Walu

       godz. 10.30 – 12.00 - Ks. prof. Henryk Paprocki (test)

 

                                          06.06.2017 (wtorek)                                     

godz. 8.30 - Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski

       godz. 9.00 - O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik

 

                             07.06.2017 (roda)                           

Sympozjum Mariologicznego Koa Naukowego

Aktualno przesania sanktuariów maryjnych.

Warszawa, ul. Dewajtis 5.

 

                          08.06.2017 (czwartek)                    

 godz. 8.30 - Ks. prof. dr hab. Janusz Krcido

 

godz. 14.00 - Egzamin licencjacki dla III roku


Czasopisma punktowane 2016r.

Najnowsza lista punktowanych czasopism na 2016 rok
Plan praktyk dydaktycznych (wicze) - II zjazd

PRAKTYKI DYDAKTYCZNE – WICZENIA

 

Sesja II 21- 26 listopada 2016

 

 


Plan zaj-sesja II - 21-26.11.2016r.

PLAN ZAJ - SESJA II - od 21 do 26.11.2016 r.

Rok akademicki 2016/2017

Godziny zaj: 

1)  8,30 - 9,15                                             6)  14,00 - 14,45

2)  9,15 - 10,00                                           7)  14,45 - 15,30

3)  10,30 - 11,15                                         8)  16,00 - 16,45

4)  11,15 - 12,00                                         9)  16,45 - 17,30

5)  12,10 - 12,55                                        10)  17,35 - 18,20

 

Dzie

Godziny

Profesor

 

Przedmiot


Poniedziaek

21.11.2016

1-3

Dr Monika Walu

Rola i kult w. Józefa w yciu Kocioa

4

Doktoranci

Praktyki dydaktyczne/wiczenia:
Maryjne przesanie Roku 2017

5-7

Dr Monika Walu

Rola i kult w. Józefa w yciu Kocioa

8-10 Dr Iwona Zielonka

Kobiety w Biblii

Wtorek

22.11.2016

1-2

Dr Iwona Zielonka

Kobiety w Biblii

3-5

O. prof.UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik

Niepokalane Poczcie
i Wniebowzicie NMP

6-8

 O. dr Mirosaw Adaszkiewicz

Ruchy i stowarzyszenia maryjne

9-10 O. dr hab. Pawe Warcho

Inspiracje maryjne w antropologii

roda

23.11.2016

1-4

Ks. prof. dr hab. Janusz Krcido

Maryja w Ewangelii w. Jana
i w Apokalipsie

5-9

Ks. prof. Henryk Paprocki

Najwitsza Bogurodzica w doktrynie Kocioów Wschodnich

10 Doktoranci

Praktyki dydaktyczne/wiczenia:
Maryjne przesanie Roku 2017

Czwartek

24.11.2016

1-4

Ks. prof. KUL dr hab. Kazimierz Pek

Ordzie fatimskie

5-6 O. prof.UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik

Niepokalane Poczcie
i Wniebowzicie NMP

7-8

O. dr Mirosaw Adaszkiewicz

Ruchy i stowarzyszenia maryjne

9-10 Doktoranci Praktyki dydaktyczne/wiczenia:
Maryjne przesanie Roku 2017

Pitek

25.11.2016

1-3

Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski

Mariologia w. Bernarda z Clairvaux 

4-5 O. dr hab. Pawe Warcho Inspiracje maryjne w antropologii
6-8 Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski Mariologia w. Bernarda z Clairvaux
9 O. dr hab. Pawe Warcho Inspiracje maryjne w antropologii
10 Promotorzy Seminarium

Sobota

26.11.2016
1-4 Promotorzy Seminarium

Spis wykadw 2016/2017

UNIWERSYTET KARDYNAA STEFANA WYSZYSKIEGO

WYDZIA TEOLOGICZNY

CENTRUM STUDIÓW MARIOLOGICZNYCH „KOLBIANUM”

W NIEPOKALANOWIE

 

Specjalno: Mariologia

STUDIA DOKTORANCKIE

Program nauczania 2016/2017 dla roczników I-IV

 

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykadowca

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ects

1.

Maryja w Ewangelii
w. Jana i w Apokalipsie

Ks. prof. dr hab. Janusz Krcido

E

12

1

2.

    Najwitsza Bogurodzica w doktrynie Kocioów Wschodnich

Ks. prof. Henryk Paprocki

E

16

2

3.

Niepokalane Poczcie
i Wniebowzicie NMP

O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik

E

15

1

4.

Mariologia w. Bernarda
z Clairvaux

Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski

E

15

1

5.

Ordzie fatimskie

Ks. prof. KUL dr hab.
Kazimierz Pek

Z

8

1

6.

Rola i kult w. Józefa
w yciu Kocioa

Dr Monika Walu

E

16

2

7

Maryja w religiach niechrzecijaskich

Ks. prof. UKSW dr hab. Leonard Fic

Z

8

1

8.

Ruchy i stowarzyszenia maryjne. Charakterystyka, specyfika i ich rola
w yciu Kocioa

O. dr Mirosaw Adaszkiewicz

K

12

1

9.

Inspiracje maryjne 
w antropologii

O. dr hab. Pawe Warcho

K

12

1

10.

Kobiety w Biblii

Dr. Iwona Zielonka

K

12

1


11.

Praktyki dydaktyczne/wiczenia: Maryjne przesanie Roku 2017

Koordynator: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv

Z

10

1

12.

Konferencja ogólnopolska Kult Niepokalanego Serca Maryi – darem dla wspóczesnego Kocioa
 i wiata

Koordynator: O. dr hab. Pawe Warcho

Z

8

1

13.

Seminarium naukowe

 

 

J. Eksc. Ks. Bp prof. dr hab. Andrzej Dziuba

 

O. prof. UKSW
dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

Ks. prof. UKSW
dr hab. Leonard Fic

O. dr hab. Ignacy Kosmana OFMConv

Ks. prof. dr hab. Janusz Krcido MS

Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski, UPJ PII

O. prof. UKSW
dr hab. Leon Niecior OMI

Ks. prof. dr hab. Jacek Nowak SAC

O. dr hab. Pawel Warcho OFMConv

 

Z

16

1

E – egzamin; K – Kolokwium; Z – Zaliczenie

Razem godzin: 160

 

Warszawa-Niepokalanów, 20.07.2016


Plan zaj-sesja I - 10-15.10.2016r.

PLAN ZAJ - SESJA I - od 10 do 15.10.2016 r.

Rok akademicki 2016/2017

Godziny zaj: 

1)  8,30 - 9,15                                             6)  14,00 - 14,45

2)  9,15 - 10,00                                           7)  14,45 - 15,30

3)  10,30 - 11,15                                         8)  16,00 - 16,45

4)  11,15 - 12,00                                         9)  16,45 - 17,30

5)  12,10 - 12,55                                        10)  17,35 - 18,20

 

Dzie

Godziny

Profesor

 

Przedmiot


Poniedziaek

10.10.2016

1

O. prof. UKSW dr hab.
Grzegorz Bartosik

Niepokalane Poczcie
i Wniebowzicie NMP

2-4

O. dr Mirosaw Adaszkiewicz

Ruchy i stowarzyszenia maryjne

5-7

O. dr hab. Pawe Warcho

Inspiracje maryjne w antropologii

8-10 Dr Monika Walu

Rola i kult w. Józefa w yciu Kocioa

Wtorek

11.10.2016

1-3

Dr Monika Walu

Rola i kult w. Józefa w yciu Kocioa

4-5

Mgr Pawe Wodowski

Szkolenie BHP (dla I roku)

6-8

 O. prof. UKSW dr hab.
Grzegorz Bartosik

Niepokalane Poczcie
i Wniebowzicie NMP

9-10 O. dr hab. Pawe Warcho

Inspiracje maryjne w antropologii

roda

12.10.2016

1-4

Ks. prof. dr hab. Janusz Krcido

Maryja w Ewangelii w. Jana
i w Apokalipsie

5-8

Ks. prof. UKSW dr hab. Leonard Fic

Maryja w religiach niechrzecijaskich

9-10 Dr Iwona Zielonka

Kobiety w Biblii

Czwartek

13.10.2016

1-2

Dr Iwona Zielonka

Kobiety w Biblii

3-8 Ks. prof. Henryk Paprocki

Najwietsza Bogurodzica wdoktrynie Kocioów Wschodnich

9-10

O. dr Mirosaw Adaszkiewicz

Ruchy i stowarzyszenia maryjne

Pitek

14.10.2016

Zgodnie z programem konferencji

Prelegenci

Konferencja ogólnopolska: Kult Niepokalanego Serca Maryi - darem dla wspóczesnego Kocioa i wiata

Sobota

15.10.2016
1-6 Promotorzy Seminarium

Sesja egzaminacyjna 2017

 SESJA EGZAMINACYJNA 

5-8czerwca 2017

 

 


Opaty za studia w roku akademickim 2016/2017

Uprzejmie informuj, e opaty za Studia Doktoranckie z Teologii ze specjalnoci Mariologia za rok akademicki 2016/17 naley wpaca w nastpujcy sposób:

 

Opata wynosi 2200 PLN za cay rok

 

 

 600 z za rok na UKSW(sownie:  szeset zotych za cay rok akademicki)    

Podstawa prawna:  Uchwaa Nr 19/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynaa Stefana Wyszyskiego w Warszawie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie szczegóowych zasad pobierania opat za wiadczone usugi edukacyjne oraz zacznik nr 2 do Zarzdzenia nr 44/2014 Rektora UKSW z dnia 26 czerwca 2014.

 

Student moe wnie opat z tytuu czesnego za studia niestacjonarne: 

  • Jednorazowo   
  • w dwóch ratach
  • w czterech ratach

 Od roku akademickiego 2014/15 doktorant zobowizany jest podpisa deklaracj w jaki sposób bdzie wnosi opaty czesnego: jednorazowo, w dwóch ratach lub w czterech ratach. Tego musi dokona do 05 padziernika w sekretariacie studiów doktoranckich.

 

W przypadku patnoci jednorazowej: ( 570 z)-Polacy

opat naley wnie w terminie do 10 padziernika 2016r.

Studentowi wpacajcemu czesne jednorazowo przysuguje znika w wysokoci 5 % czesnego 

 

W przypadku dwóch rat: (300 z jedna rata)

  • pierwsza rata do 10  padziernika 2016,
  • druga rata do 15 lutego 2017.

 

W przypadku czterech rat:

  • pierwsza rata do 10 padziernika 2016, (158 z)
  •  druga rata do 30 listopada 2016,     (158 z)
  • trzecia rata do 15 lutego 2017,         (158 z)
  • czwarta rata do 15 kwietnia 2017   (156 z)

 

Student, który nie zoy do 1  padziernika„deklaracj patnoci w formie czterech rat” wnosi czesne podwyszone o 5% kwoty bazowej.

 

Cudzoziemcy musz ponawia kadego roku  prob o zmniejszenie odpatnoci skadajc podanie do Prorektora Ks. prof. UKSW dr hab. Macieja Bay (w pierwszych dniach padziernika) 

Cudzoziemcy za studia doktoranckie dokonuj opat w formie jednorazowej na pocztku kadego roku akademickiego – Dla Cudzoziemców nie ma zniek 5% (wpacaj tyle ile maj w decyzji od Prorektora Bay) 

 

Czesne  naley wpaca:  

  • na indywidualne konto które jest dostpne w  USOSweba u kadego doktoranta.  Zaznaczajc imi, nazwisko, kierunek studiów, rok studiów i numer albumu

 

 

1600 z za rok na KOLBIANUM ( sownie: tysic piset zotych)

 

- 1600 PLN naley przela na rzecz:

Instytut Maryjno-Kolbiaski „Kolbianum” w Niepokalanowie

Paprotnia, ul. O. M. Kolbego 5

96-515 Teresin

Nr konta: 50 1240 1822 1111 0010 3128 6832 

Zaznaczajc imi, nazwisko, kierunek studiów, rok studiów i numer albumu

 

Termin dokonania wpaty: do 30 wrzenia 2016.

W wyjtkowych sytuacjach opaty na rzecz Instytutu „Kolbianum” mona dokona gotówk w sekretariacie Kolbianum w czasie I zjazdu

lub w dwóch ratach:

750 PLN – do 30 wrzenia 2016

750 PLN – do 15 lutego 2017

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Biblioteka
  Informacje
  Godziny pracy
  Kontakt
  Zbiory
Działalność naukowa
  Bibliotheca Kolbiana
  Bibliotheca Kolbiana.Monografie
  Konferencje i Sympozja
  2009
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  Mariologiczne Koło Naukowe
Wygenerowano w sekund: 0.02 706,642 unikalne wizyty