Czerwiec 01 2020 10:20:09
O Instytucie
  Prawne Podstawy
  Rys historyczny
  Ważne dokumenty
  Dlaczego Mariologia?
  Biuletyn Kolbianum
  Kontakt
Studia Doktoranckie
  Informacje ogólne
  Seminaria doktoranckie
  Czasopisma punktowane
  Przewód doktorski
  Rozpoczęte przewody doktorskie
  Nasi Doktorzy
Studia Predoktoranckie Podyplomowe
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Praktyki dydaktyczne
  Egzamin licencjacki
Studia Podyplomowe
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
Kurs-Studium Mariologii
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Plan zajęć
Strefa Studenta
  Sekretariat
  Terminarz Studiów 2019/2020
  Sesja egzaminacyjna 2020
  Stypendia
  Zakwaterowanie
  Maryja w Muzyce
  Facebook
Artykuły: Dydaktyka
Profesorowie

O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv – UKSW

O. dr Mirosaw Adaszkiewicz OFMConv - WSD OO. Franciszkanów w odzi/UKSW

Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski – UKSW

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski - UKSW

J. Eksc. Ks. Bp prof. dr hab. Andrzej Dziuba - Biskup Ordynariusz Diecezji owickiej

O. prof. dr hab. Leon Benigny Dyczewski

Ks. prof. dr hab. Leonard Fic - UKSW

Dr Anna Gsior

Ks. prof. dr hab. Wojciech Hanc - UKSW

O. prof. dr hab. Zachariasz Jaboski OSPPE - UKSW

Prof. dr hab. Karol Klauza – KUL, Lublin

O. Ignacy Kosmana OFMConv

Ks. prof. dr hab. Janusz Krcido MS - UKSW

Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski - UPJPII, Tarnów

O. prof. dr hab. Stanisaw Celestyn Napiórkowski OFMConv - KUL, Lublin

O. prof. dr hab. Leon Niecior OMI - UKSW

Ks. prof. dr hab. Jacek Nowak SAC – UKSW

O. dr Jan Pach OSPPE

Ks. prof. Henryk Paprocki

Ks. prof. dr hab. Kazimierz Pek MIC - KUL, Lublin

Dr hab. Micha Sawecki

O. prof. dr hab. Marcin Tkaczyk OFMConv - KUL, Lublin

Dr Monika Walu – UKSW

O. dr hab. Pawe Warcho OFMConv - WSD OO. Franciszkanów w odzi/UKSW

Ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak – UKSW

Dr. Iwona Zielonka

 


Regulamin Studiw

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAA STEFANA WYSZYSKIEGO W WARSZAWIE

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1. Studia doktoranckie w Uniwersytecie Kardynaa Stefana Wyszyskiego w Warszawie, zwane dalej „studiami”, s prowadzone na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustaw” i rozporzdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. Nr 1, poz. 3).

2. Studia s prowadzone jako studia stacjonarne lub niestacjonarne.


Stypendia

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA UKSW


Szczegóy na stronie internetowej: http://www.dpm.uksw.edu.pl/

 

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Biblioteka
  Informacje
  Godziny pracy
  Kontakt
  Zbiory
Działalność naukowa
  Bibliotheca Kolbiana
  Bibliotheca Kolbiana.Monografie
  Konferencje i Sympozja
  2009
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  Mariologiczne Koło Naukowe
Wygenerowano w sekund: 0.01 706,647 unikalne wizyty