Czerwiec 01 2020 10:42:06
O Instytucie
  Prawne Podstawy
  Rys historyczny
  Wa偶ne dokumenty
  Dlaczego Mariologia?
  Biuletyn Kolbianum
  Kontakt
Studia Doktoranckie
  Informacje og贸lne
  Seminaria doktoranckie
  Czasopisma punktowane
  Przew贸d doktorski
  Rozpocz臋te przewody doktorskie
  Nasi Doktorzy
Studia Predoktoranckie Podyplomowe
  Informacje og贸lne
  Rekrutacja
  Op艂aty
  Program nauczania
  Plan zaj臋膰
  Praktyki dydaktyczne
  Egzamin licencjacki
Studia Podyplomowe
  Informacje og贸lne
  Rekrutacja
  Op艂aty
  Program nauczania
  Plan zaj臋膰
Kurs-Studium Mariologii
  Informacje og贸lne
  Rekrutacja
  Op艂aty
  Plan zaj臋膰
Strefa Studenta
  Sekretariat
  Terminarz Studi贸w 2019/2020
  Sesja egzaminacyjna 2020
  Stypendia
  Zakwaterowanie
  Maryja w Muzyce
  Facebook
Mariologiczne Ko硂 Naukowe

MARIOLOGICZNE  KO  NAUKOWE 

 

Mariologiczne Ko硂 Naukowe [MKN] dzia砤 w Instytucie Maryjno-Kolbia駍kim ”Kolbianum” w Niepokalanowie - Centrum Studiów Mariologicznych UKSW „Kolbianum”. 

MKN skupia studentów Studiów Doktoranckich z Teologii ze specjalno禼i: Mariologia oraz studentów Studiów Podyplomowych z Mariologii.

Ko硂 zosta硂 za硂縪ne przez doktorantów Mariologii 18 pa糳ziernika 2012 roku.

Naukowym Opiekunem Mariologicznego Ko砤 Naukowego zosta Prodziekan Wydzia硊 Teologicznego o. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv, który jest Przewodnicz眂ym Polskiego Towarzystwa Mariologicznego i Dyrektorem Centrum Studiów Mariologicznych UKSW
w Niepokalanowie.

MKN obecnie liczy 69 cz硂nków (w tym kilku Absolwentów). Dzia砤lno舵 ko砤 rozwija si poprzez aktywno舵 naukow i popularnonaukow, a tak縠 podczas wydarze naukowo-integracyjnych.

MKN podejmuje tak縠 przedsi陊zi阠ia maj眂e na celu popularyzowanie wiedzy mariologicznej.

Cz硂nkowie MKN czynnie bior udzia w Ogólnopolskich i Mi阣zynarodowych Konferencjach Maryjno–Kolbia駍kich w Niepokalanowie, w naukowych Ogólnopolskich Sympozjach Mariologicznych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne, a tak縠 w Mi阣zynarodowych Kongresach Mariologicznych.

Planujemy organizowanie naukowych spotka mariologicznych, podczas których mog zaprezentowa si cz硂nkowie MKN, jak równie wszyscy zainteresowani osob Maryi. Spotkania po潮czone b阣 z krótkimi prelekcjami oraz przewidzianymi przerwami integracyjnymi.

Wszystkich ch阾nych serdecznie zapraszamy!

 

SPRAWOZDANIE

23 kwietnia z inicjatywy Mariologicznego Ko砤 Naukowego, Instytutu Maryjno-Kolbia駍kiego „Kolbianum” w Niepokalanowie oraz Wy縮zego Seminarium Duchownego i Instytutu Teologicznego Archidiecezji Lwowskiej odby硂 si we Lwowie - Brzuchowicach sympozjum
o Mi硂sierdziu Bo縴m pt. „Mi硂sierdzie Pa駍kie na wieki wychwala b阣…”. Mi阣zynarodowa konferencja naukowa zosta砤 poprzedzona Eucharysti
pod przewodnictwem J.E. Ks. Arcybiskupa M. Mokrzyckiego.

Spotkania konferencyjne prowadzili: Ks. dr Jacek Uliasz – Dyrektor Instytutu Teologicznego oraz o. dr hab. Pawe Warcho – Wicedyrektor  Instytutu Maryjno-Kolbia駍kiego „Kolbianum” w Niepokalanowie, zarazem opiekun naukowy Konferencji.

W pierwszej cz甓ci  p. dr Monika Walu przed硂縴砤 zagadnienie Mi硂sierdzia Boga zawarte
w tekstach Biblii; o obecno禼i Maryi w 1050-letniej historii chrze禼ija駍twa w Polsce mówi
o. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik; tematem Mi硂sierdzia w nauczaniu 秝. Jana Paw砤 II zaj背 si ks. mgr Mariusz Dydak, natomiast mgr Marzena Szczepkowska przedstawi砤 Maryj, jako znak Bo縠go Mi硂sierdzia wobec kobiet i 秝iata.

Z wielkim zainteresowaniem spotka砤 si relacja ks. Wiaczes砤wa Dorosza, dyrektora „Caritas” Archidiecezji Lwowskiej o dzie砤ch mi硂sierdzia podejmowanych w砤秐ie w tej Archidiecezji, zw砤szcza wobec dzieci – ofiar przemocy wojennej.

Druga cz甓 Konferencji obejmowa砤 referaty: o. dr hab. Paw砤 Warcho砤 o Mi硂sierdziu Boga w pos硊dze Ko禼io砤; ks. mgr Marcina Stanis砤wskiego pt. Kap砤n-szafarz Mi硂sierdzia
w „Dzienniczku” s. Faustyny
; s. mgr Zofii Tomaszewskiej o dziele o. Domenico Labellarte w s硊縝ie Bo縠go Mi硂sierdzia oraz o. mgra Norberta Siwi駍kiego o Mi硂sierdziu w Pismach
秝. Antoniego Padewskiego.

Poza cz甓ci naukow uczestnicy lwowskiej Konferencji mieli mo縧iwo舵 zwiedzenia miasta oraz okolic, w tym wry w Poczajewie, oraz pozosta硂禼i zamków w Olesku, Podhorcach
i Krzemie馽u.

Dzi阫i gospodarzowi miejsca – ks. Piotrowi Brzeskiemu, Rektorowi Seminarium Archidiecezji Lwowskiej, studentowi IV roku Mariologii, czuli秏y si we Lwowie jak w domu.
Serdecznie za to dzi阫ujemy!

 

 

Logowanie
Nazwa u偶ytkownika

Has艂oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si臋

Nie mo偶esz si臋 zalogowa膰?
Popro艣 o nowe has艂o
Biblioteka
  Informacje
  Godziny pracy
  Kontakt
  Zbiory
Dzia艂alno艣膰 naukowa
  Bibliotheca Kolbiana
  Bibliotheca Kolbiana.Monografie
  Konferencje i Sympozja
  2009
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  Mariologiczne Ko艂o Naukowe
Wygenerowano w sekund: 0.02 706,678 unikalne wizyty