Maja 13 2021 20:11:20
O Instytucie
  Prawne Podstawy
  Rys historyczny
  Ważne dokumenty
  Dlaczego Mariologia?
  Biuletyn Kolbianum
  KONTAKT
Studia Doktoranckie-brak zapisów
  Informacje ogólne
  Seminaria doktoranckie
  Czasopisma punktowane
  Przewód doktorski
  Rozpoczęte przewody doktorskie
  Nasi Doktorzy
Podyplomowe Studia Mariologii (Licencjat Kanoniczny)
  Informacje ogólne
  REKRUTACJA 2020
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Praktyki dydaktyczne
  Licencjat Kanoniczny-egzamin
Kurs Ad lauream (doktorancki)
  Informacje ogólne
  Program nauczania
  Plan zajęć
Podyplomowe Studia Mariologii
  Informacje ogólne
  REKRUTACJA 2020
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
Kurs-Studium Mariologii
  Informacje ogólne
  REKRUTACJA 2020
  Opłaty
  Plan zajęć
Strefa Studenta
  SEKRETARIAT
  TERMINARZ STUDIÓW 2020/2021
  Sesja egzaminacyjna 2020
  Stypendia
  Zakwaterowanie
  Maryja w Muzyce
  Facebook
Program nauczania 2019/2020

Program nauczania 2019/2020 

 

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykładowca

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ects

1.

Maryja w Ewangeliach synoptycznych

Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS

E

12

1

2.

Maryja w nauce zachodnich Ojców Kościoła

O. prof. dr hab. Leon Nieścior OMI

E

13

1

3.

Teologia pośrednictwa

Ks. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik

E

12

1

4.

Maryja Królowa Polski

Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski

E

14

2

5.

Maryja w dialogu ekumenicznym


Dr Monika Waluś

E

10

1

6.

Maryja w pobozności ludowej

O. dr Ireneusz Klimczyk


K

10

1

7.

Maryja w przepowiadaniu homilijnym

O. dr hab. Ignacy Kosmana

K

10

1

8.

Miejsce i znaczenie sanktuariów i pielgrzymek w życiu Kościoła

Ks. dr janusz Kumala MIC

K

12

1

9.

Mariologia św. Maksymiliana M. Kolbego i jej zastosowanie w apostolacie maryjnym

O. dr Mirosław Adaszkiewicz

K

10

1

10.

Mariologia społeczna


Ks. dr Piotr Olszanowski

K

12

1

11. Maryja w symbolice chrześcijańskiej Ks. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bachanek Z 8 1
12. Konferencja miedzynarodowa: Maryja-Matka Życia

O. dr Ireneusz Klimczyk


Z 8 1

13.

Praktyki Dydaktyczne:Sanktuaria maryjne miejscem spotkania z Bogiem, Maryją i bliźnimi.

Koordynator: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik. 

Z

10

1

14.

Seminarium naukowe

J. Eksc. Ks. prof. dr hab. Andrzej Dziuba

Ks. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bachanek

O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik

Ks. prof. dr hab. Rafał Bednarczyk

Ks. prof. dr hab. Józef Grzywaczewski

O. dr hab. Ignacy Kosmana

Ks. prof. dr hab. Janusz Krecidło

Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski

O. prof. dr hab. Leon Nieścior

Ks. prof. dr hab. Jacek Nowak


Z

8

1

EegzaminK-kolokwium na ocenęZzaliczenie

                                                                                                          Razem

160

15

 

Program nauczania 2018/2019 

 

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wyk�adowca

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ects

1.

Starotestamentowe proroctwa, figury i symbole maryjne

Ks. prof. dr hab. Janusz Kr�cid�o MS

E

12

1

2.

Maryja w nauce wschodnich Ojców Ko�cio�a

Ks prof. dr hab. Janusz Królikowski

E

14

2

3.

Bo�e Macierzy�stwo i wieczyste dziewictwo Naj�wi�tszej Maryi Panny

Ks. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bachanek

K

10

1

4.

Nauczanie o Maryi Soboru Watyka�skiego II (1962-65) 
i papie�a Paw�a VI

O. dr Ireneusz Klimczyk OFMConv

K

10

1

5.

Maryja w muzyce

Dr hab. Micha� S�awecki

Z

10

1

6.

Kult Naj�wi�tszej Maryi Panny w tradycji Ko�cio�a Zachodniego

Ks. prof. dr hab. Jacek Nowak SAC

E

12

1

7.

Maryja-Gwiazda Nowej Ewangelizacji

Dr Iwona Zielonka

K

10

1

8.

Kryteria pradziwo�ci i znaczenie objawie� maryjnych dla wspó�czesnego Ko�cio�a

O. dr Miros�aw Adaszkiewicz OFMConv

Z

8

1

9.

 Nauczanie o kobiecie wspó�czesnego Nauczycielskiego Urz�du ko�cio�a (od Piusa XII 
do Franciszka)

Dr Monika Walu�

E

12

1

10.

Ikonologia i ikonografia maryjna

Prof. dr hab. Karol Klauza

E

14

1

11. Biblia w �yciu i pismach 
�w. Maksymiliana Marii Kolbego
O. prof. Tomasz Dinh Anh Nhue Nguyen Z 8 1
12. Przebieg i znaczenie objawie� maryjnych w Gietrzwa�dzie Dr Alicja �wi�cicka Z 6 1

13.

Praktyki Dydaktyczne:Maryjno�� w �yciu wybranych �wi�tych

Koordynator: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik. 

Z

10

1

14.

Konferencja naukowa: Maryja 
w dziejach Narodu Polskiego 
i Europy

Koordynator: O. dr Ireneusz Klimczyk

Z

8

1

EegzaminK-kolokwium na ocen�Zzaliczenie

                                                                                                          Razem

144

14

 

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Biblioteka
  Informacje
  Godziny pracy
  Kontakt
  Zbiory
Działalność naukowa
  Bibliotheca Kolbiana
  Bibliotheca Kolbiana.Monografie
  Konferencje i Sympozja
  2009
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  Mariologiczne Koło Naukowe
Wygenerowano w sekund: 0.03 871,602 unikalne wizyty