Sierpień 21 2019 06:04:43
O Instytucie
  Prawne Podstawy
  Rys historyczny
  Ważne dokumenty
  Dlaczego Mariologia?
  Biuletyn Kolbianum
  Kontakt
Studia Doktoranckie
  Informacje ogólne
  Seminaria doktoranckie
  Egzamin licencjacki
  Czasopisma punktowane
  Przewód doktorski
  Rozpoczęte przewody doktorskie
  Nasi Doktorzy
Studia Predoktoranckie Podyplomowe
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Praktyki dydaktyczne
Studia Podyplomowe
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
Kurs-Studium Mariologii
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Plan zajęć
Strefa Studenta
  Sekretariat
  Terminarz Studiów 2018/2019
  Sesja egzaminacyjna 2019
  Stypendia
  Zakwaterowanie
  Maryja w Muzyce
  Facebook
Czasopisma punktowane

Wykaz czasopism naukowych zawierajcy histori czasopisma z publikowanych wykazów za lata 2013-2016

Departament Nauki informuje, e zgodnie z § 32 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrbniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016 r. poz. 2154), opracowano wykaz czasopism naukowych wraz z liczb punktów przyznawanych  za publikacje w tych czasopismach. 

Przy kompleksowej ocenie za lata 2013–2016 stosuje si wykaz czasopism naukowych wraz z liczb punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach ustalony na podstawie wykazów ogoszonych w tych latach przez ministra zgodnie z § 14 ust. 2 rozporzdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126). W wykazie zamieszcza si wszystkie czasopisma naukowe, które zostay zamieszczone w co najmniej jednym wykazie obowizujcym w poszczególnych latach z okresu 2013–2016. Za publikacje naukowe w kadym z tych czasopism przyznaje si najwysz liczb punktów sporód okrelonych w poszczególnych wykazach z tego okresu.

Wykaz czasopism naukowych skada si z 3 czci:

Cz A - zawiera liczb punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadajcych wspóczynnik wpywu Impact Factor (IF), znajdujcych si w bazie Journal Citation Reports (JCR)  Pobierz plik:PDFCz A - zawiera liczb punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadajcych wspóczynnik wpywu Impact Factor (IF), znajdujcych si w bazie Journal Citation Reports (JCR)

 

Cz B - zawiera liczb punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadajcych wspóczynnika wpywu Impact Factor (IF)  Pobierz plik:PDFCz B - zawiera liczb punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadajcych wspóczynnika wpywu Impact Factor (IF)


Cz C - zawiera liczb punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujcych si w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)  Pobierz plik:PDFCz C - zawiera liczb punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujcych si w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

 

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Biblioteka
  Informacje
  Godziny pracy
  Kontakt
  Zbiory
Działalność naukowa
  Bibliotheca Kolbiana
  Bibliotheca Kolbiana.Monografie
  Konferencje i Sympozja
  2009
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  Mariologiczne Koło Naukowe
Wygenerowano w sekund: 0.01 555,030 unikalne wizyty