Maja 13 2021 21:49:16
O Instytucie
  Prawne Podstawy
  Rys historyczny
  Ważne dokumenty
  Dlaczego Mariologia?
  Biuletyn Kolbianum
  KONTAKT
Studia Doktoranckie-brak zapisów
  Informacje ogólne
  Seminaria doktoranckie
  Czasopisma punktowane
  Przewód doktorski
  Rozpoczęte przewody doktorskie
  Nasi Doktorzy
Podyplomowe Studia Mariologii (Licencjat Kanoniczny)
  Informacje ogólne
  REKRUTACJA 2020
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Praktyki dydaktyczne
  Licencjat Kanoniczny-egzamin
Kurs Ad lauream (doktorancki)
  Informacje ogólne
  Program nauczania
  Plan zajęć
Podyplomowe Studia Mariologii
  Informacje ogólne
  REKRUTACJA 2020
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
Kurs-Studium Mariologii
  Informacje ogólne
  REKRUTACJA 2020
  Opłaty
  Plan zajęć
Strefa Studenta
  SEKRETARIAT
  TERMINARZ STUDIÓW 2020/2021
  Sesja egzaminacyjna 2020
  Stypendia
  Zakwaterowanie
  Maryja w Muzyce
  Facebook
Konferencja ogólnopolska

onferencja ogólnopolska - Rycerstwo Niepokalanej odpowiedzi�
na znaki czasu

Niepokalanów,  13-14 pa�dziernika 2017

SESJA I

— Wprowadzenie w tematyk� konferencji – o. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik, dyrektor Instytutu Kolbianum

— Rozumienie znaków czasu dzi� – prof. dr hab. Karol Klauza KUL – Lublin

— Znaki czasu jako wyzwania wspó�czesno�ci (spo�eczne, indywidualne) – Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, U� – Katowice

— Za�o�enie Rycerstwa Niepokalanej jako odpowied� na ówczesne znaki czasu – o. prof. dr hab. Zbigniew Suchecki OFMConv, Papieski Wydzia� �w. Bonawentury – Rzym

— „Niepokalana – oto nasz Idea�” w odniesieniu do wspó�czesnych znaków czasu – ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, PWT – Wroc�aw

— Rycerz Chrystusa i Niepokalanej – Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski, UPJPII – Kraków-Tarnów

 

SESJA II

 — Apostolat �wieckich wed�ug nauczania papie�y na prze�omie XX i XXI wieku – ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC, UKSW – Warszawa-O�tarzew

 — Apostolstwo modlitwy i ofiary w Rycerstwie Niepokalanej – s. Paulina Maria Bogumi�a Januchta SFMI, Radio Fara – Przemy�l

 — Zaanga�owanie Rycerstwa Niepokalanej w �ycie spo�eczne – ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, KUL, Lublin

 — MI w Rodzinie – o. dr hab. Ignacy Kosmana OFMConv, Niepokalanów

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Biblioteka
  Informacje
  Godziny pracy
  Kontakt
  Zbiory
Działalność naukowa
  Bibliotheca Kolbiana
  Bibliotheca Kolbiana.Monografie
  Konferencje i Sympozja
  2009
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  Mariologiczne Koło Naukowe
Wygenerowano w sekund: 0.01 871,694 unikalne wizyty