Maja 13 2021 20:46:18
O Instytucie
  Prawne Podstawy
  Rys historyczny
  Ważne dokumenty
  Dlaczego Mariologia?
  Biuletyn Kolbianum
  KONTAKT
Studia Doktoranckie-brak zapisów
  Informacje ogólne
  Seminaria doktoranckie
  Czasopisma punktowane
  Przewód doktorski
  Rozpoczęte przewody doktorskie
  Nasi Doktorzy
Podyplomowe Studia Mariologii (Licencjat Kanoniczny)
  Informacje ogólne
  REKRUTACJA 2020
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Praktyki dydaktyczne
  Licencjat Kanoniczny-egzamin
Kurs Ad lauream (doktorancki)
  Informacje ogólne
  Program nauczania
  Plan zajęć
Podyplomowe Studia Mariologii
  Informacje ogólne
  REKRUTACJA 2020
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
Kurs-Studium Mariologii
  Informacje ogólne
  REKRUTACJA 2020
  Opłaty
  Plan zajęć
Strefa Studenta
  SEKRETARIAT
  TERMINARZ STUDIÓW 2020/2021
  Sesja egzaminacyjna 2020
  Stypendia
  Zakwaterowanie
  Maryja w Muzyce
  Facebook
Konferencja ogólnopolska

Ogólnopolska Konferencja Mariologiczna - Kult Niepokalanego Serca Maryi – darem dla współczesnego Kościoła i świata 

 Niepokalanów, 14 października 2016 

 

SESJA I

 — Wprowadzenie w tematyk� konferencji – o. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik, dyrektor Instytutu Kolbianum

 — Siedem bole�ci Niepokalanego Serca Maryi – perspektywa biblijna – prof. dr hab. Janusz Kr�cid�o, UKSW – Warszawa

 — Przes�anie pytania Maryi w �k 1,34 w �wietle analizy narracyjnej – ks. dr Adam Kubi�, KUL – Lublin

 

SESJA II

 — Rozwój historyczny kultu Niepokalanego Serca Maryi – o. dr hab. Pawe� Warcho� OFMConv, UKSW-Kolbianum – Niepokalanów

 — Historiozbawcze uj�cie teologii Serca Maryi i jego kult w Zgromadzeniu Ma�ych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi – s. dr Anna Duda, Kolbianum-UKSW

 —Akt po�wi�cenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi wed�ug S�ugi Bo�ego Kardyna�a Augusta Hlonda – ks. dr hab. Grzegorz Bachanek, Katedra Mariologii UKSW

 — Objawienia fatimskie w publicystyce rosyjskoj�zycznej – mgr Marcin Superczy�ski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Spo�ecznej KUL – Lublin

 — Przymierze serc Jezusa i Maryi w �wietle nauczania �w. Jana Paw�a II – ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski, UPJPII, Wydzia� w Tarnowie

 — Kult Niepokalanego Serca Maryi w dziele i spu�ci�nie Ks. Bp. Pavla Marii Hnilicy – aspekt historyczny i teologiczny – dr Dariusz �uk-Olszewski, Katedra Studiów Religijnych Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze (S�owacja)

 — Kult Niepokalanego Serca Maryi. Perspektywy pastoralne – o. prof. dr hab. Andrzej Potocki, UW – Warszawa

 

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Biblioteka
  Informacje
  Godziny pracy
  Kontakt
  Zbiory
Działalność naukowa
  Bibliotheca Kolbiana
  Bibliotheca Kolbiana.Monografie
  Konferencje i Sympozja
  2009
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  Mariologiczne Koło Naukowe
Wygenerowano w sekund: 0.01 871,628 unikalne wizyty