Czerwiec 01 2020 10:25:47
O Instytucie
  Prawne Podstawy
  Rys historyczny
  Ważne dokumenty
  Dlaczego Mariologia?
  Biuletyn Kolbianum
  Kontakt
Studia Doktoranckie
  Informacje ogólne
  Seminaria doktoranckie
  Czasopisma punktowane
  Przewód doktorski
  Rozpoczęte przewody doktorskie
  Nasi Doktorzy
Studia Predoktoranckie Podyplomowe
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Praktyki dydaktyczne
  Egzamin licencjacki
Studia Podyplomowe
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
Kurs-Studium Mariologii
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Plan zajęć
Strefa Studenta
  Sekretariat
  Terminarz Studiów 2019/2020
  Sesja egzaminacyjna 2020
  Stypendia
  Zakwaterowanie
  Maryja w Muzyce
  Facebook
Seminaria doktoranckie

Seminaria doktoranckie z teologii ze specjalnością z mariologii
w roku akademickim 2019/2020

 

J. Eksc. Ks. Bp prof. dr hab. Andrzej Dziuba

(Obecność Maryi w życiu moralnym i duchowym człowieka)

 

O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik

(Dogmaty maryjne, duchowość maryjna, ruchy maryjne).

Materiały dla Doktorantów:

1) http://www.kolbianum.franciszkanie.pl/downloads.php?cat_id=11&download_id=10

2) http://www.kolbianum.franciszkanie.pl/downloads.php?cat_id=11&download_id=11

 

Ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Kręcidło

(Maryja w Piśmie Świętym)

 

Ks. prof. dr hab. Jan Przyby�owski

 

Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski (UPJPII)

(Historia mariologii, Ojcowie Kościoła, dogmaty maryjne)


Ks. prof. UKSW dr hab. Leon Nieścior


Ks. prof. dr hab. Jacek Nowak SAC

      (Maryja w liturgii)


Ks. prof. dr hab. Józef Grzywaczewski

  

Ks. dr hab. Rafał Bednarczyk


O. dr hab. Ignacy Kosmana OFMConv

 

Seminaria Doktoranckie z teologii ze specjalno�ci� z mariologii
w roku akademickim 2016/2017

 

J. Eksc. Ks. Bp prof. dr hab. Andrzej Dziuba

(Obecno�� Maryi w �yciu moralnym i duchowym cz�owieka)

 1. O. Mateusz Micek
 2. Ks. Rafa� Tomo�

 

O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik

(Dogmaty maryjne, duchowo�� maryjna, ruchy maryjne).

Materia�y dla Doktorantów:

1) http://www.kolbianum.franciszkanie.pl/downloads.php?cat_id=11&download_id=10

2) http://www.kolbianum.franciszkanie.pl/downloads.php?cat_id=11&download_id=11

 

 1. Ks. Piotr Kaczmarek
 2. Ks. Piotr Maciejak
 3. Ks. Andrzej Pa�ka
 4. Ks. Wies�aw B�kowski
 5. Ks. Mariusz Dydak
 6. Ks. Piotr Sapi�ski
 7. O. Adam �wier�ewski
 8. O. Zygmunt Tomporowski
 9. Ks. Mariusz Wangin
 10. Edyta Chendoska
 11. O. Micha� Chylak
 12. O. Norbert Siwi�ski
 13. Ks. Krystian Strycharski
 14. S. Zofia Tomaszewska
 15. Ks. Piotr Wilkowski
 16. Ks. Dariusz Witkowski
 17. O. Wojciech Dec
 18. Danuta Roma�ska

 

Ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Kr�cid�o

(Maryja w Pi�mie �wi�tym)

 1. Ks. Micha� Twaru�ek
 2. Ks. Marcin Cabaj
 3. Ks. Jerzy Czarnota
 4. Ks. Marek Herbut
 5. Marzena Szczepkowska
 6. Mellany Tancangco
 7. Ks. Andrzej Zontek
 8. Ks. Grzegorz �abik
 9. Ks. Stanis�aw Kude�ka
 10. Ks. Józef Wójcik

 

O. dr hab. Pawe� Warcho�

(Maryja w duchowo�ci, dogmaty maryjne)

 1. Ryszard Go��biowski
 2. Beata Go�ub
 3. Danuta Ogrodowicz
 4. Ks. Piotr Staniszewski
 5. Micha� Czeka�a
 6. Jadwiga Kos
 7. Ks. Piotr Nici�ski

 

Ks. prof. dr hab. Jan Przyby�owski

 1. Ks. Kazimierz Brzozowski

 

Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski (UPJPII)

(Historia mariologii, Ojcowie Ko�cio�a, dogmaty maryjne)

 1. Krystyna Karolewska
 2. Ks. Marcin Stanis�awski
 3. Jolanta Nowi�ska

 

Ks. prof. UKSW dr hab. Leon Nie�cior

 1. Ks. Marcin Kliszcz


Ks. prof. dr hab. Jacek Nowak SAC

      (Maryja w liturgii)


Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

    (Maryja w katechezie i duszpasterstwie)


Ks. prof. dr hab. Leonard Fic

    (Maryja w innych religiach)


O. dr hab. Ignacy Kosmana OFMConv

(Maryja w przepowiadaniu homilijnym)

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Biblioteka
  Informacje
  Godziny pracy
  Kontakt
  Zbiory
Działalność naukowa
  Bibliotheca Kolbiana
  Bibliotheca Kolbiana.Monografie
  Konferencje i Sympozja
  2009
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  Mariologiczne Koło Naukowe
Wygenerowano w sekund: 0.02 706,653 unikalne wizyty