Maja 13 2021 21:05:03
O Instytucie
  Prawne Podstawy
  Rys historyczny
  Ważne dokumenty
  Dlaczego Mariologia?
  Biuletyn Kolbianum
  KONTAKT
Studia Doktoranckie-brak zapisów
  Informacje ogólne
  Seminaria doktoranckie
  Czasopisma punktowane
  Przewód doktorski
  Rozpoczęte przewody doktorskie
  Nasi Doktorzy
Podyplomowe Studia Mariologii (Licencjat Kanoniczny)
  Informacje ogólne
  REKRUTACJA 2020
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Praktyki dydaktyczne
  Licencjat Kanoniczny-egzamin
Kurs Ad lauream (doktorancki)
  Informacje ogólne
  Program nauczania
  Plan zajęć
Podyplomowe Studia Mariologii
  Informacje ogólne
  REKRUTACJA 2020
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
Kurs-Studium Mariologii
  Informacje ogólne
  REKRUTACJA 2020
  Opłaty
  Plan zajęć
Strefa Studenta
  SEKRETARIAT
  TERMINARZ STUDIÓW 2020/2021
  Sesja egzaminacyjna 2020
  Stypendia
  Zakwaterowanie
  Maryja w Muzyce
  Facebook
2015

9 padziernika 2015r. - Niepokalanów

Midzynarodowa Konferencja Mariologiczna -Maryja Ikona wolnoci i wyzwolenia. Aspekt teologiczny i przekaz medialny

 

9 padziernika w Niepokalanowie odbya si ogólnopolska Konferencja
pt. Maryja Ikon wolnoci i wyzwolenia. Aspekt teologiczny i przekaz medialny, zorganizowana przez: jednostki organizacyjne Wydziau Teologicznego Uniwersytetu Kardynaa Stefana Wyszyskiego w Warszawie: Katedr Mariologii, Centrum Studiów Mariologicznych „Kolbianum” oraz Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, a take Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie, Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce oraz Katedr Studiów Religijnych Wydziau Filozoficznego Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze.

Konferencj otworzy Gwardian Niepokalanowa. Nastpnie O. dr hab. Pawe Warcho - Wicedyrektor Instytutu „Kolbianum” wprowadzi obecnych na sali w tematyk konferencji. W  konferencji wzio udzia dziesiciu prelegentów.

Program konferencji podzielony by na dwie sesje. W sesji pierwszej swoje wystpienia miao szeciu prelegentów:

Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski z UPJPII w Tarnowie - Maryja i droga wyzwolenia chrzecijaskiego. 

O. dr Jan Konior z Akademii „Ignatianum” w Krakowie - Niepokalana - Ikon wolnego i uporzdkowanego serca u w. Ignacego Loyoli.

Ks. dr Wiesaw Boejewicz z Wyszej Szkoy Spoeczno-Ekonomicznej w Warszawie - Fatima drog do wolnoci.

O. dr hab. Ignacy Kosmana z Niepokalanowa - Maryja Ikon wolnego czowieka w przepowiadaniu homilijnym.

O. dr hab. Pawe Warcho - Wicedyrektor Instytutu „Kolbianum” - Prorocy mniejsi Narodu Polskiego o Maryi Matce wolnoci.

Dr Monika Walu z UKSW - Matka wolnoci. Inspiracje maryjne w poszukiwaniu powoa kobiecych. 

W sesji drugiej przedstawiono cztery referaty :

* W zastpstwie za Prof. Karola Klauz z KUL, referat - Maryja Ikon wolnoci wedug Dionizego ukaszuka, odczyta O. Wojciech Dec z Jasnej Góry - student „Kolbianum”.


Dr Dariusz uk-Olszewski z Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze - Sanktuaria maryjne za tzw. elazn Kurtyn oazami wolnoci w zniewolonym wiecie. 

O godzinie 15.00 wszyscy obecni w Sali w. Bonawentury modlili si koronk do Miosierdzia Boego po której swój mieli jeszcze nastpujcy prelegenci:

Ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Adamski -Medialne inicjatywy i dziea zwizane z kultem Maryi w Polsce w subie wolnoci i godnoci osoby ludzkiej.

Prof. UKSW dr hab. Grzegorz cicki - Filmowe wizerunki Maryi jako Ikony wolnoci w wybranych produkcjach filmowych. 

 Ostatnia sesja zakoczya si dyskusj oraz podsumowaniem konferencji przez O. prof. UKSW dr hab. Grzegorza Bartosika - Dyrektora „Kolbianum”.

Na zakoczenie konferencji odbya si uroczysta Msza wita, której przewodniczy i Sowo Boe wygosi O. dr Mirosaw Bartos - Gwardian Niepokalanowa.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Biblioteka
  Informacje
  Godziny pracy
  Kontakt
  Zbiory
Działalność naukowa
  Bibliotheca Kolbiana
  Bibliotheca Kolbiana.Monografie
  Konferencje i Sympozja
  2009
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  Mariologiczne Koło Naukowe
Wygenerowano w sekund: 0.01 871,641 unikalne wizyty