Maja 13 2021 19:45:45
O Instytucie
  Prawne Podstawy
  Rys historyczny
  Ważne dokumenty
  Dlaczego Mariologia?
  Biuletyn Kolbianum
  KONTAKT
Studia Doktoranckie-brak zapisów
  Informacje ogólne
  Seminaria doktoranckie
  Czasopisma punktowane
  Przewód doktorski
  Rozpoczęte przewody doktorskie
  Nasi Doktorzy
Podyplomowe Studia Mariologii (Licencjat Kanoniczny)
  Informacje ogólne
  REKRUTACJA 2020
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Praktyki dydaktyczne
  Licencjat Kanoniczny-egzamin
Kurs Ad lauream (doktorancki)
  Informacje ogólne
  Program nauczania
  Plan zajęć
Podyplomowe Studia Mariologii
  Informacje ogólne
  REKRUTACJA 2020
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
Kurs-Studium Mariologii
  Informacje ogólne
  REKRUTACJA 2020
  Opłaty
  Plan zajęć
Strefa Studenta
  SEKRETARIAT
  TERMINARZ STUDIÓW 2020/2021
  Sesja egzaminacyjna 2020
  Stypendia
  Zakwaterowanie
  Maryja w Muzyce
  Facebook
2014

10 padziernika 2014r. - Niepokalanów

Midzynarodowa Konferencja Mariologiczna - "Wszystko postawiem na Maryj. NMP w yciu i nauczaniu Sugi Boego Kardynaa Stefana Wyszyskiego"

 

Tematyka Midzynarodowej Konferencji Mariologicznej bya skupiona wokó ycia i nauczania Sugi Boego Kardynaa Stefana Wyszyskiego. Uczestnicy Sympozjum wysuchali nastpujcych referatów: „Maryjny aspekt powoania kapaskiego i posugi Sugi Boego Kardynaa Stefana Wyszyskiego” – ks. dr Janusz Aptacy, Facoltà Teologica dell´Italia Centrale, Firenze. Nastpnie gos zabra o. prof. dr hab. Zbigniew Suchecki OFMConv, z Pontificia Università „Antonianum”, Facoltà di Diritto Canonico, który mówi na temat: „Proces beatyfikacyjny Sugi Boego Kardynaa Stefana Wyszyskiego. Przebieg i stan aktualny”. Kolejny prelegent, ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski z Uniwersytetu Kardynaa Stefana Wyszyskiego mówi o „Obecnoci Maryi w dziejach Polski w nauczaniu Kardynaa Stefana Wyszyskiego”.

Wanym punktem tego dnia bya Eucharystia sprawowana o godz. 1200 w Bazylice niepokalanowskiej. Przewodniczy jej i Sowo Boe wygosi ks. prof. dr hab. Stanisaw Dziekoski – rektor UKSW. W koncelebrze wzili udzia wszyscy uczestnicy Sympozjum, studenci Instytutu „Kolbianum” oraz Asystenci, Prezesi i Animatorzy „Rycerstwa Niepokalanej” i 45 kapanów.

O godzinie 14 rozpoczto drug sesje Sympozjum. Przewodniczy jej o. Stanisaw Pitka – Prezes Narodowy Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej”. Pierwszy wykad wygosi ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski, z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawa II, wydzia Teologiczny w Tarnowie, w którym skupi si na zagadnieniu: „Wkad Kardynaa Stefana Wyszyskiego w myl mariologiczn Soboru Watykaskiego II”.

Nastpnym prelegentem by o. dr Jan Pach OSPPE z UKSW/Kolbianum i zaprezentowa „Maryjny wymiar programów duszpasterskich realizowanych przez Prymasa Polski Stefana Kardynaa Wyszyskiego”.

O. prof. dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv mówi o „Inicjatywach i deniach Kardynaa Stefana Wyszyskiego do oddania Kocioa, Ojczyzny i wiata Matce Chrystusa.

Po modlitwie „Koronk do Miosierdzia Boego” i przerwie na  kaw, Kontynuowano dalsz cz referatów w Sali w. Bonawentury.  Wysuchalimy trzech referatów. Pierwszy zatytuowany: „Maryjny wymiar pomocy Kardynaa Stefana Wyszyskiego i Kocioa katolickiego w Polsce dla przeladowanego Kocioa w komunistycznej Czechosowacji”. Autorem tego wystpienia by dr Dariusz uk-Olszewski z Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, Filozoficka fakulta, Nitra (Sowacja). Drugi wykad ks. dra Grzegorza Bachanka z UKSW dotyczy „Antropologicznych ukierunkowa mariologii Kardynaa Stefana Wyszyskiego”. Trzeci a zarazem ju ostatni referat wygosi o. dr hab. Pawe Warcho OFMConv. Z UKSW/Kolbianum i Papieskiego Wydziau Teologicznego. To wystpienie byo zatytuowane „Kardyna Stefan Wyszyski w Niepokalanowie i jego interpretacja maryjnego nauczania w. Ojca Maksymiliana Kolbego”.

Sympozjum zakoczya dyskusja panelowa. Naley powiedzie, e Midzynarodowa Konferencja Mariologiczna wpisaa si w czas przygotowa do zbliajcej si beatyfikacji Sugi Boego ks. Stefana Kardynaa Wyszyskiego i zostawia trway lad w pamici wszystkich uczestników.  Na koniec nie pozostaje nam nic innego jak tylko yczy, aby Instytut „Kolbianum” i jego studenci wraz z kadr profesorsk przyczyniali si do tego, aby Maryja bya coraz lepiej poznawana i stawaa si coraz blisza ludziom i prowadzia nas do Chrystusa, na wzór Sugi Boego Kardynaa Stefana Wyszyskiego.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Biblioteka
  Informacje
  Godziny pracy
  Kontakt
  Zbiory
Działalność naukowa
  Bibliotheca Kolbiana
  Bibliotheca Kolbiana.Monografie
  Konferencje i Sympozja
  2009
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  Mariologiczne Koło Naukowe
Wygenerowano w sekund: 0.01 871,582 unikalne wizyty