Maja 13 2021 19:47:11
O Instytucie
  Prawne Podstawy
  Rys historyczny
  Ważne dokumenty
  Dlaczego Mariologia?
  Biuletyn Kolbianum
  KONTAKT
Studia Doktoranckie-brak zapisów
  Informacje ogólne
  Seminaria doktoranckie
  Czasopisma punktowane
  Przewód doktorski
  Rozpoczęte przewody doktorskie
  Nasi Doktorzy
Podyplomowe Studia Mariologii (Licencjat Kanoniczny)
  Informacje ogólne
  REKRUTACJA 2020
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Praktyki dydaktyczne
  Licencjat Kanoniczny-egzamin
Kurs Ad lauream (doktorancki)
  Informacje ogólne
  Program nauczania
  Plan zajęć
Podyplomowe Studia Mariologii
  Informacje ogólne
  REKRUTACJA 2020
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
Kurs-Studium Mariologii
  Informacje ogólne
  REKRUTACJA 2020
  Opłaty
  Plan zajęć
Strefa Studenta
  SEKRETARIAT
  TERMINARZ STUDIÓW 2020/2021
  Sesja egzaminacyjna 2020
  Stypendia
  Zakwaterowanie
  Maryja w Muzyce
  Facebook
2009

11 padziernika 2009r. - Niepokalanów

Midzynarodowa Konferencja Naukowa - "Wkad b. Jana Dunasa Szkota w wyjanienie prawdy o Niepokalanym Poczciu NMP"

 

Jan Duns Szkot to wybitny franciszkanin, szkocki filozof i teolog. Nazywany doctor subtilissimus (najdociekliwszy). Uczy si w Szkocji i Anglii. W 1291 r. otrzyma wicenia kapaskie. W latach 1293-1296 ksztaci si na Sorbonie. By wykadowc w uniwersytetach w Cambridge, Oksfordzie i Paryu. Od 1307 r. przebywa w Kolonii, gdzie peni urzd regenta studiów teologicznych. Zmar 8 listopada 1308 r. Jan Pawe II wczy go do grona bogosawionych 20 marca 1993 r.

Duns Szkot w dyskusji o Niepokalanym Poczciu Maryi jako pierwszy wysun tez, e pomimo tego, e wszyscy ludzie s obarczeni grzechem pierworodnym, to jednak Maryja, równie go posiadajc, zostaa zachowana od niego "odkupieniem zachowawczym", co umoliwio Wcielenie Syna Boego.

Spotkanie rozpoczo si uroczyst Msz w., której przewodniczy o. prowincja Mirosaw Bartos OFMConv. Po Mszy dokonano uroczystego otwarcia Instytutu Studiów Mariologicznych "Kolbianum", powstaym przy niepokalanowskim klasztorze. w. Maksymilian Kolbe marzy o Akademii Maryjnej i po wielu latach jego pragnienie si spenio. Po obiedzie uczestnicy Konferencji zwiedzili obiekt Instytutu "Kolbianum".



Uroczystego otwarcia Konferencji dokona Dziekan Wydziau Teologicznego UKSW ks. Stanisaw Dziekoski, za w tematyk wprowadzi odpowiedzialny za spotkanie kierownik Katedry Mariologii UKSW o. Grzegorz Bartosik OFMConv. Pierwsza wprowadzajca konferencja o osobie i dziele b. Jan Dunsa Szkota wygosi o. Iwo Zieliski OFMConv, kierownik Katedry wiedzy o kulturze redniowiecznej na Wydziale Filozofi KUL. Przedstawi ycie bogosawionego i nauk. Mottem wykadu dla wielu byy sowa bogosawionego, mówice o potrzebie rozwoju i nauki. Czowiek, aby si rozwija musi cigle poznawa.

Kolejny prelegent o. Benedykt Huculak OFM, mówi o prymacie Jezusa Chrystusa. Uzasadnia on tez b. Dunsa, e Chrystus przyjby ludzkie ciao, nawet gdyby nie byo grzechu Adama. Dzi ta teoria nie jest nikomu obca, ale jak si okazuje w redniowieczu dla wielu bya niepojta.

Po poudniu konferencj wygosi gówny go o. Stefano Cecchin OFM z Papieskiego Uniwersytetu "Antonianum" z Rzymu. Mówi on nt. uzasadnienia tezy Niepokalanego Poczcia NMP wg b. Jana Dunsa Szkota. W barwnych sowach przedstawi on "zot ni", czyli franciszkask szko nauki o NMP jako Nieskalanej i Najczystszej, poczwszy od w. Franciszka, poprzez w. Antoniego, b. Dunsa czy w. Maksymiliana.



Zaraz po nim wystpi o. Celestyn Napiórkowski OFMConv, który ywo i ciekawie naszkicowa cechy charakteryzujce mariologi redniowieczn, poczwszy od nauki przekazywanej w kazaniach, dysputach naukowych, pieniach czy utworach literackich.

Ostatnia konferencj wygosi o. Jacek Bolewski SJ, który porówna myl b. Dunsa Szkota z nauk przekazan przez w. Maksymiliana Kolbego.

Spotkanie zakoczya dyskusja panelowa, w której prelegenci odpowiadali na pytania zadawane przez suchaczy. Kady odpowiedzia te na pytanie, jak wciela w ycie dogmat o Niepokalanym Poczciu NMP.

Midzynarodow Konferencj uroczycie zamkn o. Stanisaw Pitka OFMConv, gwardian Niepokalanowa.

Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło



Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Biblioteka
  Informacje
  Godziny pracy
  Kontakt
  Zbiory
Działalność naukowa
  Bibliotheca Kolbiana
  Bibliotheca Kolbiana.Monografie
  Konferencje i Sympozja
  2009
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  Mariologiczne Koło Naukowe
Wygenerowano w sekund: 0.02 871,584 unikalne wizyty