Maja 13 2021 21:11:32
O Instytucie
  Prawne Podstawy
  Rys historyczny
  Ważne dokumenty
  Dlaczego Mariologia?
  Biuletyn Kolbianum
  KONTAKT
Studia Doktoranckie-brak zapisów
  Informacje ogólne
  Seminaria doktoranckie
  Czasopisma punktowane
  Przewód doktorski
  Rozpoczęte przewody doktorskie
  Nasi Doktorzy
Podyplomowe Studia Mariologii (Licencjat Kanoniczny)
  Informacje ogólne
  REKRUTACJA 2020
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Praktyki dydaktyczne
  Licencjat Kanoniczny-egzamin
Kurs Ad lauream (doktorancki)
  Informacje ogólne
  Program nauczania
  Plan zajęć
Podyplomowe Studia Mariologii
  Informacje ogólne
  REKRUTACJA 2020
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
Kurs-Studium Mariologii
  Informacje ogólne
  REKRUTACJA 2020
  Opłaty
  Plan zajęć
Strefa Studenta
  SEKRETARIAT
  TERMINARZ STUDIÓW 2020/2021
  Sesja egzaminacyjna 2020
  Stypendia
  Zakwaterowanie
  Maryja w Muzyce
  Facebook
Przewody doktorskie - rozpoczęte

PRZEWODY DOKTORSKIE - ROZPOCZĘTE 


 

Rada Wydziału Teologicznego UKSW
podjęła w dniu 17 grudnia 2012 roku uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego następującego studenta:

Ks. mgr Mirosław Lipka FDP

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Rola Maryi w tajemnicach Chrystusa i Kościoła według kwartalnika „Salvatoris Mater” (1999 - 2012)

 

Rada Wydziału Teologicznego UKSW
podjęła w dniu 18 lutego 2013 roku uchwały o wszczęciu przewodów doktorskich następujących studentów:

Ks. mgr lic. Piotr Brzeski

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Znaczenie kultu Matki Bożej Jazłowieckiej dla życia Kościoła na Ukrainie i w Polsce


 O. mgr lic. Mirosław Kopczewski OFMConv

Promotor: O. dr hab. Paweł Warchoł OFMConv
Temat: Teologia zawierzenia Niepokalanej w życiu i pismach św. Maksymiliana Marii Kolbego
 
Ks. mgr lic. Jacek Pędziwiatr

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Dogmatyczna i pastoralna aktualność Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Ks. mgr lic. Kamil Sobiech

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Tre�ci maryjne w objawieniach paryskich z 1830 roku w �wietle literatury polskoj�zycznej
  
Ks. mgr lic. Jacek Walkiewicz SChr

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Rola Najświętszej Maryi Panny w życiu, posłudze i nauczaniu Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda (1881-1948)
   


Rada Wydziału Teologicznego UKSW
podjęła w dniu 18 marca 2013 roku uchwały o wszczęciu przewodów doktorskich następujących studentów:


O. mgr Rafał Kołodziejski OFMConv

Promotor: Ks prof. UKSW dr hab. Janusz Kręcidło MS
Temat: Kobiety w Mateuszowym rodowodzie Jezusa Chrystusa (Mt 1, 1-17) a Maryja, Matka Jezusa
 
Ks. mgr lic. Jerzy Tomoń

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Rola ewangelicznych cnót Maryi w Jej współpracy z dziełem Zbawiciela według bł. Jana Pawła II                                                                                                         

O. mgr lic. Stanisław Ziemiński OFMConv

Promotor: Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, KUL
Temat: Mariologiczne inspiracje koncepcji człowieka jako osoby w myśli św. Maksymiliana Marii Kolbego


Rada Wydziału Teologicznego UKSW
podjęa w dniu 20 maja 2013 roku uchwały o wszczęciu przewodów doktorskich następujących studentów:

 
Ks. mgr lic. Jarosław Radzikowski

Promotor: O. dr hab. Paweł Warchoł OFMConv
Temat: Maryja w Ruchu Szensztackim
   
Ks. mgr lic. Roman Wawrzyniak

Promotor: O. dr hab. Paweł Warchoł OFMConv
Temat: Śluby narodu jako przygotowanie do millenium chrztu w Polsce w przepowiadaniu Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Mgr lic. Katarzyna Zakrzewska

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Duchowość maryjna pomocą w przeżywaniu samotności przez współczesną kobietę w świetle pism księdza Henri J. M. Nouwena

 

Rada Wydziału Teologicznego UKSW

podjęła w dniu 3 czerwca 2013 roku uchwały o wszczęciu przewodów doktorskich następujących studentów:

Mgr lic. Renata Wnuk

Promotor: O. dr hab. Paweł Warchoł OFMConv
Temat: Maryja i kobiecość w nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI

 
Mgr lic. Stanisław Szańca

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Treści teologiczne i społeczne wybranych aktów poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi w XX wieku w kontekście zagrożeń religijnych i społecznych Polski i świata


Ks. dr Tadeusz Mirończuk

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat:
Znaczenie kultu Matki Bożej dla przekazu i rozwoju wiary w sanktuarium Unserfrau w Dolnej Austrii

Mgr lic. Anna Skorupska

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Pobożność maryjna regionu kurpiowskiego na przykładzie parafii Czarnia koło Myszyńca

 

 

Rada Wydziału Teologicznego UKSW

podjęła w dniu 24 czerwca 2013 roku uchwały o wszczęciu przewodów doktorskich następujących studentów:

 

 

Mgr lic. Sabina Kubiak

Promotor: Ks. prof. KUL dr hab. Kazimierz Pek MIC
Temat:
Miejsce Maryi w duchowości Ognisk światła i Miłości

O. Mgr lic. Yury Nakhodko OCD

Promotor: Ks prof. UKSW dr hab. Janusz Kręcidło MS
Temat:
Biblijne podstawy tytułu Maryi Matki Kościoła i jego recepcja w wybranych objawieniach maryjnych

Mgr lic. Marzena Sadowska

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Maryjny wymiar programu duszpasterskiego Wielkiej Nowenny przed Tysiącleciem Chrztu Polski

 

Rada Wydziału Teologicznego UKSW

podjęła w dniu 23 września 2013 roku uchwały o wszczęciu przewodów doktorskich następujących studentów:

Ks. mgr lic. Paweł Kłys

Promotor: Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski
Temat: Chrystologiczno-mariologiczne doświadczenie duchowe Wandy Malczewskiej w kontekście życia Kościoła w II. połowie XIX wieku

 Mgr Dariusz Buła

Promotor: Ks. dr hab. Paweł Warchoł
Temat:
Przesłanie szkaplerza karmelitańskiego i Cudownego Medalika w duszpasterstwie. Analiza porównawcza

Ks. mgr lic. Andrzej Ossowski

Promotor: O. dr hab. Paweł Warchoł OFMConv
Temat:
Sanktuaria maryjne Diecezji Pelplińskiej a jej życie religijne i społeczne

Mgr lic. Elżbieta Odrobina

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat:
Mariologia Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda

O. dr Stanisław Przepierski OP

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat:
Teologiczne uzasadnienie wprowadzenia tajemnic światła do różańca świętego oraz jego pastoralne konsekwencje

Dr Valéria Hrtànkowà

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Recepcja mariologii II Soboru Watykańskiego na Słowacji

 

Rada Wydziału Teologicznego UKSW

podjęła w dniu 11 maja 2015 roku uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego następującego studenta:

 

Mgr lic. Joanna Kalisty

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Promotor pomocniczy:
P. dr Błażej Szostek
Temat: Rola Maryi w życiu osób zranionych wewnętrznie w świetle literatury przedmiotu i badań własnych

 

 

Rada Wydziału Teologicznego UKSW

podjęła w dniu 27 czerwca 2016 roku uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego  następującego studenta:

Ks. mgr Mariusz Wangin

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Wiarygodność objawień maryjnych w Gietrzwałdzie w świetle dyrektyw Kongregacji Nauki Wiary z 1978 roku

 

 

Rada Wydziału Teologicznego UKSW

podjęła w dniu 15 maja 2017 roku uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego  następującego studenta:

O. mgr Zygmunt Tomporowski OFMConv

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv

Promotor pomocniczy: Ks. dr Mirosław Mejzner
Temat: Maryja zjednoczona z Chrystusem cierpiącym wzorem dla Rycerstwa Niepokalanej u Stóp Krzyża

 

 

Rada Wydziału Teologicznego UKSW

podjęła w dniu 16 października 2017 roku uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego  następującego studenta:

 

Ks. mgr lic. Krystian Strycharski

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Mistyka maryjna w życiu wybranych stygmatyczek XIX i XX wieku

 

 

Rada Wydziału Teologicznego UKSW

podjęła w dniu 19 marca 2018 roku uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego  następujących studentów:

 

Mgr lic. Piotr Kowalczyk

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Interpretacja dogmatu o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny w nauczaniu papieskim w latach 1950-2017

 

 

Rada Wydziału Teologicznego UKSW

podjęła w dniu 28 września 2018 roku uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego  następującego studenta:


Ks. mgr Piotr Dariusz Kaczmarek

Promotor: O. prof. UKSW dr  hab. Grzegorz Bartosik OFMConv

Temat: Teologa pośrednictwa Najświętszej Maryi Panny w kontekście dialogu Kościoła rzymskokatolickiego z islamem                                

 

 

Rada Wydziału Teologicznego UKSW

podjęła w dniu 10 grudnia 2018 roku uchwały o wszczęciu przewodów doktorskich  następujących studentów:

 

Mgr lic. Marzena Kalwaczyńska-Szczepkowska

Promotor: Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS

Temat: Maryjny paradygmat kobiecości. Studium biblijno-teologiczne

 

Ks. mgr lic. Marcin Cabaj

Promotor: Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS

Temat: Objawienia w Banneux (1933): historia, teologia, aktualność przesłania

 


Rada Wydziału Teologicznego UKSW

podjęła w dniu 21 stycznia 2019 roku uchwały o wszczęciu przewodów doktorskich  następujących studentów:

 

Ks. mgr Marcin Wysocki

Promotor: Ks. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bachanek

Temat: Idee przewodnie mariologii o. Jacka Bolewskiego SJ (1946-2012)

                                                                                               

Ks. mgr Andrei Vrubleuski

Promotor: O. dr hab. Ignacy Kosmana OFMConv 

Temat: Przepowiadanie i piśmiennictwo maryjne o. Gerarda Siwka CSsR (1938-2015) na tle szkoły kaznodziejskiej Warszawskiej Prowincji Redemptorystów

 

Ks. mgr lic. Krzysztof Jacek Niżniak SDB

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv

Temat: Wychowawczy wymiar objawień Najświętszej Maryi Panny w Kibeho

 

Ks. mgr Mateusz Dominik Klech

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv

Temat: Charakterystyka i znaczenie objawień Najświętszej Maryi Panny w Akita dla Kościoła i świata

 

 

 

Rada Wydziału Teologicznego UKSW

podjęła w dniu 25 lutego 2019 roku uchwały o wszczęciu przewodów doktorskich  następującego studenta:

 

Mgr Piotr Gurbisz

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv

Temat: Ruch Szensztacki jako forma aktywizacji katolików świeckichRada Wydziału Teologicznego UKSW

podjęła w dniu 11 marca 2019 roku uchwały o wszczęciu przewodów doktorskich  następujących studentów:

 

Mgr lic. Jolanta Nowińska

Promotor: Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski

Temat: Rola Matki Bożej Jasnogórskiej w dziejach Kościoła w Polsce w wypowiedziach św. Jana Pawła II

 

Ks. mgr Andrzej Pałka

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv

Temat: Kult Matki Boskiej Bolesnej z Limanowej. Historia i teologia

 

Mgr lic. Zofia Tomaszewska

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv

Temat: Kult Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania. Historia i teologia

 

O. mgr lic. Wojciech Dec

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv

Temat: Maryjna formacja kapłanów w pismach i przemówieniach Kardynała Stefana Wyszyńskiego z lat 1956-1981

 

Ks. mgr Tomasz Pyś

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv

Temat: Kult Najświętszej Maryi Panny w Kościele katolickim w Kazachstanie

 

S. mgr lic. Agnieszka Ewa Mróz

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv

Temat: Duchowość maryjna Zgromadzenia Sióstr świętej Elżbiety

 

Ks. mgr lic. Jerzy Czarnota

Promotor: Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS

Temat: Kult Matki Bożej Suserskiej. Historia i teologia

 

Ks. mgr lic. Piotr Staniszewski

Promotor: Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS

Temat: Polskie interpretacje prawdy o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Studium teologiczno-historyczne

 

Ks. mgr lic. Grzegorz Żabik

Promotor: Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS

Temat: Wkład ks. prof. Józefa Kudasiewicza (1926-2012) w rozwój mariologii 

 

Ks. mgr lic. Andrzej Zontek

Promotor: Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS

Temat: Interpretacja antropologiczno-kulturowa objawienia Matki Bożej w La Salette (19.09.1846) 

 

Mgr Beata Gołub

Promotor: Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS

Temat: Kult Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia z katedry białostockiej

 

Ks. mgr lic. Kazimierz Brzozowski

Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski

Temat: Trzeźwość w życiu małżeńsko-rodzinnym w świetle nauczania i pobożności maryjnej kard. Stefana Wyszyńskiego (1901-1981)

 

O. mgr lic. Mateusz Micek

Promotor: Bp prof. dr hab. Andrzej Dziuba

Temat: Maryjny wymiar wiary w teologii Józefa Ratzingera/Benedykta XVI

 

 

Rada Wydziału Teologicznego UKSW

podjęła w dniu 1 kwietnia 2019 roku uchwały o wszczęciu przewodów doktorskich  następujących studentów:

 

Ks. mgr lic. Mariusz Dydak

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv

Temat: Sacra Conversatio w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Historia i teologia

 

Mgr Ryszard Gołębiowski

Promotor: O. dr hab. Ignacy Kosmana OFMConv 

Temat: Maryja w życiu i przepowiadaniu Biskupa Piotra Gołębiowskiego (1902-1980)

 

Ks. mgr lic. Marian Maciej Paramuszczak

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv

Temat: Najświętsza Maryja Panna jako wzór kobiety według Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Biblioteka
  Informacje
  Godziny pracy
  Kontakt
  Zbiory
Działalność naukowa
  Bibliotheca Kolbiana
  Bibliotheca Kolbiana.Monografie
  Konferencje i Sympozja
  2009
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  Mariologiczne Koło Naukowe
Wygenerowano w sekund: 0.03 871,648 unikalne wizyty