Grudzień 07 2019 20:37:38
O Instytucie
  Prawne Podstawy
  Rys historyczny
  Ważne dokumenty
  Dlaczego Mariologia?
  Biuletyn Kolbianum
  Kontakt
Studia Doktoranckie
  Informacje ogólne
  Seminaria doktoranckie
  Egzamin licencjacki
  Czasopisma punktowane
  Przewód doktorski
  Rozpoczęte przewody doktorskie
  Nasi Doktorzy
Studia Predoktoranckie Podyplomowe
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Praktyki dydaktyczne
Studia Podyplomowe
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
Kurs-Studium Mariologii
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Plan zajęć
Strefa Studenta
  Sekretariat
  Terminarz Studiów 2019/2020
  Sesja egzaminacyjna 2020
  Stypendia
  Zakwaterowanie
  Maryja w Muzyce
  Facebook
Dlaczego mariologia?

Wydzial Teologiczny UKSW jest drugim Wydziaem w Europie (obok rzymskiego "Marianum"), a jedynym w Polsce i Europie rodkowo-Wschodniej, który ksztaci studentów i nadaje stopnie: licencjat kanoniczny i doktor teologii w zakresie mariologii. Ponadto dla szerszego grona prowadzi studia podyplomowe z mariologii.

Ciekawa tematyka studiów

 • Maryja w Pimie witym;
 • Maryja w nauce Ojców Kocioa;
 • Maryja w nauczaniu Kocioa;
 • Rozwój kultu maryjnego i doktryny maryjnej w historii;
 • Maryja w liturgii;
 • Maryja w duchowoci chrzecijaskiej;
 • Maryja w tradycji i duchowoci polskich zakonów (mskich i eskich);
 • Mariologia polska;
 • Nauczanie maryjne Jana Pawa II;
 • Kult maryjny w rónych wyznaniach chrzecijaskich i w islamie (ekumenizm i dialog midzyreligijny);
 • Maryja w pobonoci ludowej;
 • Maryja w misji spoecznej Kocioa;
 • Maryja w ewangelizacji i katechezie;
 • Maryja i kwestia kobieca;
 • Ikonologia i ikonografia maryjna;
 • Maryja w literaturze;
 • Maryja w muzyce;
 • Fenomen objaie maryjnych;
 • Sanktuaria i pielgrzymki maryjne.

Bardzo dobra kadra profesorska

Kadr profesorsk stanowi profesorowie Wydzialu Teologicznego UKSW oraz profesorowie z innych orodków naukowych, takich jak Katolicki Uniwersytet Lubelski czy Uniwersytet Papieski jana Pawa II - Wydzia w Tarnowie.

Szczególne miejsce studiowania mariologii

Zajcia odbywaj si w Instytucie Maryjno-Kolbiaskim "Kolbianum" znajdujcym si na terenie Klasztoru OO. Franciszkanów w Niepokalanowie. Nie mona sobie wymarzy lepszego miejsca na zgbianie wiedzy mariologicznej i poznawanie Matki Boej, jak nie u Niepokalanej i w. Maksymiliana.

Cel studiów mariologicznych

 • przygotowanie kompetentnych wykadowców mariologii dla Seminariów i innych Wyszych uczelni;
 • pogbienie wiedzy mariologicznej kustoszów sanktuariów maryjnych oraz osób odpowiedzialnych za duszpasterstwo w sanktuariach;
 • przygotowanie mariologiczne liderów (moderatorów i animatorów), a take czonków ruchów i stowarzysze maryjnych;
 • przygotowanie mariologiczne wykadowców i wychowawców zakonnych zarówno zakonów eskich, jak i mskich, zwaszcza tych, które w swoim charyzmacie maj duchowo maryjn;
 • pogbienie wiedzy i duchowoci maryjnej czcicieli Matki Boej.

Co mówi studenci o studiowaniu mariologii w "Kolbianum"

Wykadowcy to ludzie kompetentni, dobrze przygotowani, dzielcy si nie tylko wiedz, ale dowiadczeniem spotkania z Maryj na osobistej drodze wiary.
O. Wojciech Dec OSPPE - doktorant

 

Mariologia w "Kolbianum" jest wielkim darem Boga dla mnie. Pragn zanie do mojego kraju t wiedz, mio i uczucia do Bogosawionej dziewicy Maryi.
Mellany Tancangco z Filipin - doktorantka

 

Studiowanie w "Kolbianum" to nie tylko nauka, wiedza, ale rozwój duchowy szeroko rozumiany. to umocnienie w wierze i olbrzymia rado.
Beata z odzi - studia podyplomowe

 

To czas cennych spotka, dobrych rozmów oraz dzielenia si dowiadczeniem i wiadectwem w gronie kapanów, osób konsekrowanych i wieckich.
Ks. Marcin Kliszcz - doktorant

 

Studiowanie na "Kolbianum" jest dla mnie ródem radoci i "korzysci intelektualnych". wszystko pod okiem i opiek niepokalanej. Chyba lepiej by nie moe.
ks. Andrzej Zontek, misjonarz Saletyn - doktorant

 

Szeroki wachlarz wiedzy o Maryi przekazywany w interesujcy sposób. Ojcowie franciszkanie emanujcy duchow radoci, cierpliwie su nam pomoc, stwarzajac rodzinn bezstresow atmosfer.
Maria Poborca - studia podyplomowe

 

POSUCHAJ -> STUDENCI O STUDIOWANIU MARIOLOGII


Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Biblioteka
  Informacje
  Godziny pracy
  Kontakt
  Zbiory
Działalność naukowa
  Bibliotheca Kolbiana
  Bibliotheca Kolbiana.Monografie
  Konferencje i Sympozja
  2009
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  Mariologiczne Koło Naukowe
Wygenerowano w sekund: 0.04 609,537 unikalne wizyty