Grudzień 07 2019 20:44:13
O Instytucie
  Prawne Podstawy
  Rys historyczny
  Ważne dokumenty
  Dlaczego Mariologia?
  Biuletyn Kolbianum
  Kontakt
Studia Doktoranckie
  Informacje ogólne
  Seminaria doktoranckie
  Egzamin licencjacki
  Czasopisma punktowane
  Przewód doktorski
  Rozpoczęte przewody doktorskie
  Nasi Doktorzy
Studia Predoktoranckie Podyplomowe
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Praktyki dydaktyczne
Studia Podyplomowe
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
Kurs-Studium Mariologii
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Plan zajęć
Strefa Studenta
  Sekretariat
  Terminarz Studiów 2019/2020
  Sesja egzaminacyjna 2020
  Stypendia
  Zakwaterowanie
  Maryja w Muzyce
  Facebook
Troch historii

Jeli Niepokalana zechce – zaoymy Akademie Maryjn,

aby w niej studiowa, wykada, publikowa na cay wiat, Kim jest Niepokalana.

Moe z doktoratem z mariologii.

w. Maksymilian Maria Kolbe 12 padziernik 1933 

 

Instytut Maryjno-Kolbiaski „Kolbianum” jest w pewnym sensie spenieniem marzenia w. Maksymiliana, wyraonego w roku 1933.

Instytut ten zosta powoany do istnienia decyzj Kapituy Nadzwyczajnej Prowincji Matki Boej Niepokalanej w roku 2007. 

Dnia 12 czerwca 2009 roku Ojciec Prowincja Mirosaw Bartos wraz z Rad Prowincjaln powoa na stanowisko dyrektora Instytutu „Kolbianum” o. prof. Grzegorza Bartosika, a na stanowisko wicedyrektora – o. dra Mirosawa Adaszkiewicza. Podczas tego samego posiedzenia Rady Prowincjalnej zostaa podjta decyzja, aby Prowincja zwrócia si do Rady Wydziau Teologicznego Uniwersytetu Kardynaa Stefana Wyszyskiego w Warszawie, aby Instytut „Kolbianum” móg otworzy Studia Doktoranckie z mariologii w ramach wspomnianego Wydziau Teologicznego.

W czerwcu 2009 roku Rada Wydziau Teologicznego UKSW pozytywnie zaopiniowaa prob O. Prowincjaa i rozpocza si procedura przygotowywania wniosków i zatwierdzania ich poprzez poszczególne ciaa uczelniane.

Ostatecznie dnia 26 listopada 2009 roku Senat UKSW powoa do Istnienia Orodek Naukowo-Badawczy UKSW w Paprotni (Klasztor Niepokalanów), tego samego dnia zostay utworzone na Wydziale Teologicznym w Orodku Naukowo-Badawczym w Niepokalanowie studia podyplomowe z Mariologii, a dnia 19 stycznia 2010 roku Rektor UKSW wyda zarzdzenie o utworzeniu na Wydziale Teologicznym specjalnoci „Mariologia” na studiach niestacjonarnych.

Wczeniej dnia 16 padziernika 2009 roku miao miejsce uroczyste otwarcie Instytutu „Kolbianum”. Powicenia i otwarcia dokona o. Prowincja dr Mirosaw Bartos w obecnoci Dziekana Wydziau Teologicznego UKSW ks. prof. Stanisawa Dziekoskiego i sekretarza Midzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej z Rzymu o. prof. Stefano Cecchin’a. Inauguracja dziaalnoci Instytutu „Kolbianum” bya poczona z Sympozjum powiconym mariologii b. Jana Dunsa Szkota, zorganizowanym we wspópracy z katedr mariologii UKSW.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Biblioteka
  Informacje
  Godziny pracy
  Kontakt
  Zbiory
Działalność naukowa
  Bibliotheca Kolbiana
  Bibliotheca Kolbiana.Monografie
  Konferencje i Sympozja
  2009
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  Mariologiczne Koło Naukowe
Wygenerowano w sekund: 0.02 609,551 unikalne wizyty